LDD mikt op 50 lijsten bij lokale verkiezingen

LDD hoopt bij de lokale verkiezingen in oktober in 50 van de 308 Vlaamse gemeenten een lijst te kunnen indienen. Lagere belastingen is daarbij een van de belangrijkste thema's. Aan de verkiezingen voor de provincieraden doet de partij niet mee.

De marktwaarde van LDD is de laatste jaren alsmaar gedaald. In alle Vlaamse gemeenten een lijst indienen, is dan ook een utopie. De partij van Jean-Marie Dedecker hoopt in 50 van de 308 Vlaamse gemeenten aan de verkiezingen te kunnen deelnemen.

"Wij moeten toch op een vijftigtal plaatsen kunnen tonen dat LDD nog leeft, dat LDD er nog is, maar vooral dat LDD er is voor de burger en niet voor heel die klassieke politiek", sprak voorzitter Dedecker op een campagnemeeting in Huizingen.

LDD schuift onder andere referenda en lagere belastingen naar voren als verkiezingsthema's. Zo weigert Dedecker in zijn nieuwe thuisstad Middelkerke in een coalitie te stappen "als men niet akkoord is om de 5 procent opcentiemen af te schaffen".

Aan de provincieraadsverkiezingen neemt LDD niet deel, naar eigen zeggen uit principe, want de partij vindt het een overbodig en duur bestuursniveau. "De provincie bedient vooral zichzelf en bovendien kunnen alle taken die de provincie nu uitvoert, op een veel nuttigere en efficiëntere manier uitgevoerd worden door hetzij Vlaanderen, hetzij de gemeenten of door clusters van gemeenten, zoals intercommunales", legt Gentenaar Boudewijn Bouckaert het partijstandpunt uit.

Meest gelezen