"Amerikaanse Boy Scouts verzwegen misbruik"

De Amerikaanse Boy Scouts hebben honderden gevallen van seksueel misbruik verborgen gehouden voor de autoriteiten. Dat schrijft de Los Angeles Times. Het misbruik vond plaats tussen 1970 en 1991, De organisatie zal nu geconfronteerd worden met een aantal processen.

Nadat ze 1.600 vertrouwelijke dossiers had kunnen inkijken, stelt de Amerikaanse krant dat de organisatie over meer dan 500 gevallen van seksueel misbruik op de hoogte werd gebracht door de slachtoffers zelf, hun ouders, leden van de omkadering of anonieme bronnen, en niets aan de autoriteiten heeft gemeld.

De organisatie, die bijna vier miljoen leden telt, zal de komende weken worden geconfronteerd met verschillende processen, schrijft de krant. Het Hooggerechtshof van Oregon heeft namelijk een openbaar onderzoek bevolen naar 1.200 dossiers die dateren uit de periode van 1965 tot 1985. Daaronder vallen honderden zaken die de Los Angeles Times nu aan het licht brengt.

De Boy Scouts, die in 1910 werden opgericht, hebben hun verontschuldigingen aan de slachtoffers aangeboden en zich ertoe geëngageerd met de autoriteiten mee te werken. Onlangs besloten de Boy Scouts de maatregel te handhaven dat homo's niet welkom zijn in de organisatie.

Meest gelezen