District Antwerpen staat ook voor spannende kiesstrijd

In het district Antwerpen gaan de SP.A en CD&V - net zoals voor de verkiezing van de gemeenteraad - samen naar de kiezer. Chris Anseeuw (SP.A) wil districtsburgemeester blijven, maar Kamerlid Zuhal Demir (N-VA) is ook uitdrukkelijk kandidaat. Het programma van de N-VA plant een veel belangrijkere rol voor de districten in het besturen van de stad.

De Antwerpenaars kiezen op 14 oktober niet alleen 55 leden van de gemeenteraad en 21 leden van de provincieraad (in de hele provincie worden 72 provincieraadsleden rechtstreeks gekozen), maar ook 33 leden van de Antwerpse districtsraad. Uit die raad wordt dan een vijfkoppig districtscollege gekozen: de districtsburgemeester en vier districtsschepenen.

SP.A: beleid afstemmen op de wijken

Het district Antwerpen, een gebied met zo’n 180.000 inwoners, wordt momenteel geleid door een coalitie van de SP.A, CD&V en Open VLD onder leiding van Chris Anseeuw (SP.A). Zij trekt de SP.A-CD&V-lijst, voor Sener Ugurlu (SP.A) en Ann Vylders (CD&V).

Op de plaatsen vier en vijf staan respectievelijk Tatjana Scheck (huidig districtsschepen, SP.A) en Anton Geerts (SP.A). Lijstduwer is Patrick Janssens (SP.A), voorafgegaan door respectievelijk Maya Detiège (SP.A) en Philip Heylen (CD&V).

Anseeuw (kleine foto) heeft de ambitie om districtsburgemeester te blijven, maar pint zich niet vast op een bepaalde coalitie. “Behalve Vlaams Belang hebben we tegen geen enkele partij een veto.”

In eerste instantie wil Anseeuw inzetten op de wijken. “Antwerpen is zeer groot en de bewoners identificeren zich moeilijk met het district, maar vereenzelvigen zich met de wijk. Daarom moeten we zorgen voor een beleid dat is afgestemd op de wijken”. Voorts is er volgens Anseeuw door het toenemend bevolkingsaantal behoefte aan ruimte, vooral voor de jeugd en de oudere mensen. “De bestaande openbare ruimte moeten we bruikbaar maken, zo nodig moeten we ruimte bij maken naar analogie met park Spoor Noord”.

N-VA: belangrijker rol voor districten nodig

Bij de N-VA trekt Kamerlid Zuhal Demir (kleine foto) de lijst, gevolgd door Paul Cordy en Marita Wuyts. Lijstduwer is schepen Ludo Van Campenhout (ex-Open VLD). Op de lijst staan ook Marco Laenens (eveneens voormalig Open VLD) en strafpleiter Vic Van Aelst. Hij trekt de tweede kolom van de lijst op het computerscherm.

De N-VA wil dat de districten een veel belangrijkere rol in het besturen van de stad zouden spelen dan nu het geval is . Volgens Demir is de decentralisatie van de stad nooit voltooid en werken de districten momenteel niet goed. De districten zouden volgens de partij bij de echt lokale thema’s niet alleen inspraak, maar ook beslissingsbevoegdheid moeten hebben. De districtsschepenen moeten meer initiatiefrecht krijgen, zeker voor zaken die dicht bij de bevolking staan (senioren, jeugd, lokaal cultureel beleid, openbare werken). Voor grotere projecten moet de stad verantwoordelijkheid opnemen.

De N-VA wil ook dat de bevoegdheden van stad en district beter worden afgebakend omdat er volgens haar momenteel te veel overlappingen en onduidelijkheden zijn. Afspraken over wie wat doet zouden in een soort charter moeten komen, aldus Demir.

Veiligheid is een ander speerpunt. Naar analogie met de gemeentelijke administratieve sancties (GAS) wil de N-VA dat de districten kunnen bestraffen door het opleggen van een lokale administratieve sanctie (LAST). Inzake mobiliteit wil de partij onder meer een evaluatie van alle wijkcirculatieplannen en een allesomvattend fietsplan.

Op Linkeroever wil de N-VA een attractiepark naar analogie met het Weense Prater. Het project van de privésector zou het Sint-Annastrand haar “vroegere grandeur” moeten teruggeven.

CD&V: één lijst, twee fracties

Van de 33 plaatsen op de districtslijst van SP.A en CD&V worden er 8 ingenomen door CD&V’ers (vier vrouwen en vier mannen). Districtsschepen Vylders (kleine foto) staat als eerste CD&V’er op de derde plaats en profileert zich daarmee als CD&V-lijsttrekker.

Vylders benadrukt dat de SP.A en CD&V geen kartel vormen en dat beide partijen na de verkiezingen aparte fracties zullen hebben, maar acht het niet realistisch dat de ene partij in het districtscollege zou stappen en de andere niet. Dat wordt bevestigd door lijsttrekster Anseeuw. “Dat is logisch omdat het om één gemeenschappelijke kieslijst gaat. Maar in de districtsraad komen er twee aparte fracties met elk een eigen voorzitter”.

Als districtsschepen is Vylders momenteel bevoegd voor Cultuur,Senioren en Milieu, een takenpakket dat ze graag wil behouden. Ze benadrukt dat ze met die bevoegdheden in de huidige legislatuur creatief is omgesprongen. “Door mensen informeel met elkaar in contact te brengen, bereid je een formeel samenwerkingsverband voor. Dat werkt veel beter dan aan de kant te staan roepen om meer mogelijkheden”

De eerste beleidsprioriteit die ze vermeldt, is de aanpak van overlast, zowel op het vlak van milieu als ervoor zorgen dat bijvoorbeeld oudere mensen op de tram kunnen stappen. Op mobiliteitsvlak benadrukt Vylders het belang van juiste keuzes. "Ik maak geen keuze voor of tegen de auto of de fiets, maar er zijn betere plaatsen om te fietsen dan bijvoorbeeld de Nationalestraat”.

Het inrichten van pleintjes en het openbaar domein (dat aan belang wint naarmate appartementen kleiner worden) en duidelijke en snelle communicatie met de inwoners zijn andere speerpunten.

Schiltz trekt lijst van Open VLD

Bij Open VLD trekt Kamerlid Willem-Frederik Schiltz de districtslijst. Op plaats twee staat Pinar Dogan, bestuurslid voor Open VLD in het district. Districtsraadslid Christophe Wuyts staat op de derde plaats.

Met Samuel Markowitz zette Open VLD in extremis nog een bekende figuur uit de orthodoxe joodse gemeenschap op de lijst. Hij is de drijvende kracht achter Hatzoloh, een joodse hulporganisatie in Antwerpen.

Lijstduwer is Annemie Turtelboom. Voor haar staat Véronique De Gucht, zus van Europees commissaris Karel De Gucht. Op de 31e plaats staat Stephan Bogaerts. Hij is momenteel eerste districtsschepen in Antwerpen en was in de vorige legislatuur districtsvoorzitter, maar geeft er de brui aan en gaat zich toeleggen op zijn job bij de studiedienst van Open VLD in Brussel.

Groen wil ruimte scheppen op maat van de zwakste gebruiker

Bij Groen trekt voormalig districtsschepen Lieve Stallaert de lijst. Tom Van den Borne, stafmedewerker bij de scouts, en Anne Poppe, huidig raadslid, staan op de plaatsen twee en drie. Europarlementslid Bart Staes duwt de lijst. Districtsschepen Joris Giebens en fractieleidster Ilse van Dienderen, die beiden hoog staan op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, staan respectievelijk op de plaatsen 31 en 32.

Volgens Stallaert staat Groen klaar om deel uit te maken van het nieuwe districtscollege. Zelf is ze kandidaat-districtsschepen. De partij stapt naar de kiezer met een programma waarin ruimte scheppen op maat van de zwakste gebruiker de rode draad is.

Groen gaat voor een district dat sterker staat ten aanzien van het stadsbestuur. De partij wil de centralisatiebeweging terugdraaien waarbij districtsbevoegdheden werden overgenomen door het stedelijk niveau en de districten "vleugellam" werden gemaakt. Zo vraagt de partij dat het district  zijn eigen coalitie kan vormen, los van het stedelijk niveau.

Vlaams Belang wil deeldistricten

Voor Vlaams Belang trekt Kamerfractieleider Gerolf Annemans de districtslijst, gevolgd door voormalig parlementslid Hilde De Lobel en jurist Philip Maes. Lijstduwer is partijvoorzitter Bruno Valkeniers.

De partij wil in de toekomst meer autonomie van het district Antwerpen ten opzichte van het stadsbestuur en wil het daarom opsplitsen in vier kleinere districten. Het gaat om Binnenstad (het gebied binnen de Leien), Antwerpen-Noord (Seefhoek, Stuivenberg, Dam en Luchtbal), Antwerpen-Zuid (gebied met postnummers 2018 en 2020) en Antwerpen-Linkeroever. Doel is de specifieke problemen in de verschillende delen van de binnenstad beter te kunnen aanpakken.

Vanaf 2013 pleit de partij voor een uitbreiding van de bevoegdheden van de districten. Die zouden autonoom moeten kunnen beslissen over het lokaal verkeers-, senioren, jeugd-, sport- en cultuurbeleid.

PVDA mikt op één zetel in district

Bij de PVDA, dat als PVDA+ naar de kiezer gaat, trekt Nadine Peeters de lijst. Peeters was tussen 1994 en 2000 gemeenteraadslid (voor de Beweging voor Sociale Vernieuwing van Patsy Sörensen). Zij zal een tandem vormen met Frank Hosteaux, bekend om zijn inzet voor de huurders in de stad en ex-SP.A'er. Ilona Van Looy (voorzitster van de PVDA-afdeling Antwerpen-Noord) staat op plaats drie. Lijstduwer is Raf Vandecasteele uit Antwerpen-Noord, waar hij actief is in een bewonersgroep.

Het hoofddoel van de PVDA is om Peter Mertens verkozen te laten geraken in de gemeenteraad, maar Peeters hoopt ook op één verkozene in de Antwerpse districtraad. Speerpunten van het programma zijn huisvesting en onderwijs, aldus Peeters. Momenteel heeft de partij twee districtsraadsleden in Hoboken en één in Deurne.

Peter Simoens

Meest gelezen