Franse studie: "Ggo-maïs is uiterst giftig"

Ratten die gevoed werden met genetisch gemanipuleerde maïs van de Amerikaanse biogigant Monsanto, kregen tumoren zo groot als pingpongballen en stierven veel vroeger dan ratten uit een controlegroep. Dat blijkt uit een langlopende studie aan de universiteit van Caen in Frankrijk.
De rat links kreeg ggo-maïs in haar voeding, die in het midden ggo-maïs die ook bespoten werd met Roundup, de rat rechts gewone maïs die bespoten werd met Roundup.

De onderzoekers volgden twee jaar lang twee groepen ratten: een controlegroep en een groep van 200 ratten die in drie verdeeld werd. De eerste subgroep kreeg de ggo-maïs NK603 van Monsanto in zijn voeding, de tweede ggo-maïs die daarenboven bespoten was met het herbicide Roundup en de derde gewone maïs die bespoten was met Roundup. De ggo-maïs NK603 is net genetisch gemanipuleerd om bestand te zijn tegen Roundup, het meest gebruikte herbicide ter wereld.

De ratten kregen niet uitsluitend maïs te eten, maar ze kregen een evenwichtig dieet met zo'n 11 procent maïs in.

Volgens de onderzoekers was het de eerste keer ter wereld dat de impact van een genetisch gemanipuleerd gewas en een onkruidverdelger op de gezondheid gedurende langere tijd getest werd en zijn de resultaten alarmerend.

Bij de ratten die gevoed werd met ggo-maïs, stierf de eerste mannelijke rat een jaar voor een soortgenoot uit de controlegroep, bij de vrouwtjes stierf de eerste acht maanden vroeger. Na 17 maanden waren er vijf keer meer dode mannelijke ratten bij de groep die ggo-maïs kreeg, dan bij de controlegroep.

Bij de vrouwtjes uit de drie subgroepen, dus ook de ratten die met Roundup bespoten gewone maïs kregen, lag de sterfte twee tot drie keer hoger. Bij de beide geslachten lag het aantal tumoren ook twee tot drie keer hoger in de drie subgroepen dan in de controlegroep. Bij de groep die de laagste dosis Roundup kreeg, kwamen er 2,5 keer meer tumoren aan de melkklieren voor.

Een van de onderzoekers, professor Gilles-Eric Séralini, noemt het een schande dat een dergelijk onderzoek nog niet eerder gedaan is en dat volksgezondheid geen langlopende onderzoeken geëist heeft van ggo-gewassen, die nu al 15 jaar commercieel gekweekt worden. Volgens Séralli is NK603 tot nu toe slechts getest over een periode van drie maanden.

Reacties

De studie heeft al talrijke reacties uitgelokt: de Franse minister van Landbouw Stéphane Le Foll heeft gepleit voor veel strengere procedures om ggo's toe te laten in de EU.

José  Bové, de gewezen boerenleider die nu in het Europees Parlement zit voor de Groenen, heeft zelfs een onmiddellijke opschorting gevraagd van de toelatingen om ggo's te kweken in de EU.

In eigen land vraagt de Franstalige partij CDH naar aanleiding van de studie dat de Belgische regering druk uitoefent op de Europese ministerraad om de toelating voor het telen van ggo's op te schorten en er voor te zorgen dat ggo's niet op onze borden terecht komen.

De Europese Commissie reageert veel voorzichtiger en zegt dat ze de studie nog niet heeft kunnen inkijken. Het Europees agentschap voor voedselveiligheid zal bekijken hoe de studie is uitgevoerd. Als de conclusies ervan gewettigd zijn, zal "de Commissie er gepaste conclusies moeten uit trekken", zo werd gezegd.

De Franse vereniging van biotechnologische bedrijven wijst erop dat er "talrijke studies zijn die de langetermijneffecten van ggo's bekeken hebben en nooit zijn er toxische effecten gevonden".

Het Vlaams Instituut voor Biotechnologie zegt dat de studie uit de lobbygroep tegen ggo's komt en mogelijk niet betrouwbaar is. Eerder studies van professor Séralini zouden door het Europees voedselagentschap aangevochten zijn.

Maïs al op ons bord

De maïs NK603 van Monsanto is sinds het begin van de jaren 2000 toegelaten in de Europese Unie als dierenvoeder en voor industrieel gebruik.

Sinds 2005 is het ook toegelaten de maïs te gebruiken in voedingswaren die voor mensen bestemd zijn. Producten die de ggo bevatten, moeten wel een etiket hebben waarop dat vermeld staat.

Meest gelezen