Strijd in Borsbeek tussen CD&V en BbA

In Borsbeek gaat CD&V opnieuw met burgemeester Leo Vlaeymans als kopman naar de kiezer. Als de partij weer de burgemeester mag leveren, is het de bedoeling dat Vlaeymans na verloop van tijd wordt opgevolgd door een partijgenoot. In de strijd om het burgemeesterschap krijgt hij af te rekenen met Dis Van Berckelaer van Borsbeek boven Alles (BbA).

Borsbeek wordt momenteel geleid door een coalitie van CD&V, BbA, Groen en Open VLD. De huidige coalitie heeft een meerderheid van 13 op de 21 zetels. Vlaeymans is intussen al 24 jaar burgemeester en denkt aan zijn opvolging.

Vlaeymans (kleine foto) benadrukt dat de afspraak is gemaakt met alle betrokkenen dat hij als lijsttrekker kandidaat-burgemeester is, maar dat huidig schepen Ann Coemans hem in de loop van de legislatuur zal opvolgen (niet noodzakelijk na de helft). "Die duobaan met Ann Coemans is de bedoeling en daar gaan we voor".

Volgens Coemans is het de bedoeling dat Vlaeymans haar de knepen van het vak als burgemeester leert en dat ze daarna de fakkel overneemt. De ambitie van CD&V is de huidige vijf zetels in de gemeenteraad te behouden, aldus de schepen.

Prioriteit voor de volgende legislatuur is het fors terugdringen van het doorgaand verkeer in de dorpskern, aldus Coemans. Ze staat op 14 oktober tweede op de CD&V-kieslijst en haar collega-schepen Wendy Somers op de derde plaats. Lijstduwer is voormalig schepen Jenny Van Dijck-Hendrickx.

Van Berckelaer gaat voor de sjerp

Borsbeek boven Alles (BbA), dat momenteel evenveel zetels heeft  als CD&V, is ambitieus. De partij mikt bij monde van lijsttrekker Dis Van Berckelaer (foto) op 20 procent van de stemmen. De brandweercommandant , die na de verkiezingen in 2006 het burgemeesterschap op een haar na miste, zegt dat zijn engagement om de sjerp te omgorden nu "onvoorwaardelijk" is.

Van Berckelaer trekt de lijst van zijn partij voor Rita Verdickt en Joris Heirbaut. Lijstduwer is Ann Vereycken. Op de lijst staan meer vrouwen (11) dan mannen (10).

Als Van Berckelaer burgemeester wordt, is het volgens hem de bedoeling de mobiliteitsproblemen in samenwerking met de naburige gemeenten Mortsel en Boechout aan te pakken. Hij wil ook de betrokkenheid van de burger verhogen.

N-VA wil deel uitmaken van bestuur

De N-VA dient voor de eerste maal een lijst in in Borsbeek. De partij heeft de ambitie om deel uit te maken van de nieuwe coalitie in Borsbeek.

Lijsttrekker Walter Kiebooms (foto) is kandidaat-burgemeester, maar die functie is voor zijn partij niet heilig. "Veel belangrijker is deelname aan het bestuur om op die manier de kans te krijgen onze gemeente mee vorm te geven." Over mogelijke coalities doet Kiebooms geen uitspraken.

Kiebooms wijst erop dat de N-VA de enige partij is in Borsbeek  die geen gemeenteraadsleden heeft die het plan voor de heraanleg van de dorpskern en de daarmee gepaard gaande verkeersproblematiek hebben goedgekeurd.

Volgens de N-VA bieden de huidige plannen geen oplossing voor het mobiliteitsprobleem, maar verleggen ze die enkel. Mobiliteit is een regionaal probleem en dient zo opgelost te worden, aldus Kiebooms. "Daarom zijn wij gaan samenzitten met onze zusterafdelingen uit buurgemeenten Mortsel en Boechout-Vremde om als eerste partij in de regio een gemeenschappelijk standpunt af te spreken".

"De N-VA gaat volop voor de verbindingsweg N10-R11 om de dorps- en woonkernen in de verschillende gemeenten te ontlasten van doorgaand verkeer. Pas wanneer deze weg er ligt, kan er gekeken worden naar een heraanleg van de dorpskern", aldus Kiebooms.

Dirk Coens trekt lijst Open VLD

Voor Open VLD trekt schepen Dirk Coens de lijst. De tweede plaats is voor gemeenteraadslid Nancy Verbrugghe en de derde voor OCMW-voorzitter Luc Couillier. Plaatselijk partijvoorzitter Ronny Van Echelpoel is lijstduwer.

Hij zegt te hopen dat Open VLD haar twee zetels in de gemeenteraad kan behouden en dat de partij weer deel zal uitmaken van de coalitie. Eerste punt van het programma is een financieel gezonde gemeente. Voor de partij kan er geen sprake zijn van een verhoging van de aanvullende personenbelasting of de opcentiemen op de onroerende voorheffing.

Inzake mobiliteit wil de partij de zware vrachtwagens (doorgaand verkeer) uit de dorpskern bannen. Voorts is Open VLD sterk vragende partij voor de aanleg van de verbindingsweg tussen de N10 (Liersesteenweg) en de N11 (Militaire Baan).

Tom Verboven voert lijst Groen aan

In Borsbeek dingen in totaal acht partijen naar de gunst van de kiezer. Voor Groen, dat momenteel één zetel heeft in de gemeenteraad, trekt de jonge Tom Verboven (werfcontroleur bij de Vlaamse overheid) de lijst. Charlotte Franckx staat op de tweede plaats, Peter Vindevogel op de derde. Lijstduwer is schepen Frans Neyens.

Groen gaat voor verkeersveiligheid, met ondermeer een zone 30 in de dorpskern, en wil van Borsbeek de volgende "fietsgemeente" van Vlaanderen maken. De partij wil ook de schaarse groene ruimte in de gemeente beschermen en pleit onder meer voor een nieuwe natuurspeelplaats voor de kinderen en de scholen. 

Het Alternatief met vrouwelijke lijsttrekker

Geertruida Crommelinck-Dieltjens is in Borsbeek de lijsttrekster van "Het Alternatief". De nieuwe partij hekelt 18 jaar van "non-bestuur" in de gemeente, waar in het beleid volgens haar "geen enkele voeling met de Borsbeekse bevolking is overgebleven". In plaats van "opgedrongen beslissingen" en "geldverslindende projecten zonder inspraak van de bewoners" gaat ze voor oplossingen in samenspraak met de inwoners.

Crommelinck-Dieltjens (ex-N-VA ) vormt samen met Bavo Vercammen het gezicht van de partij. Hij neemt de tweede plaats in op de lijst, na Willy Eeckelaers. Angèle Verhaegen duwt de lijst.

Roby Legendre kopman van Pro Borsbeek

De SP.A, die momenteel één zetel heeft in de gemeenteraad, dient in Borsbeek geen lijst in onder die naam, maar gaat als Pro Borsbeek naar de kiezer. Roby Legendre is lijsttrekker van de partij. Hij voert de lijst aan voor Ingrid Dens en Guy Van Dongen. Lijstduwer is Peter Van Hoof.

Pro Borsbeek wil onder meer een nieuw plan voor de herinrichting van de dorpskern en sorteerstraten om de huisvuilophaling hedendaagser te maken. Voorts bepleit de partij een (tijdelijke) verkavelingsstop en maakt ze van een opwaardering van de resterende groene zones een prioriteit. Van Fort 3 wil de partij een lokaal Park Spoor Zuid (naar analogie met Park Spoor Noord in Antwerpen) maken. Een volwaardig zwembad in samenwerking met de buurgemeenten is een ander programmapunt.

Legendre ontkent mediaberichten over een scheuring binnen SP.A Borsbeek nadat de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen werd omgedoopt tot Pro Borsbeek. Volgens SP.A-secretaris Ronald De Weger riep Legendre zich “zonder enige inspraak” uit tot voorzitter van de nieuwe partij, zo luidde het in de pers. Maar Legendre ontkent dat en wijst erop dat De Weger gewoon op de lijst staat van Pro Borsbeek (op plaats 13).

Pro Borsbeek is een bewuste keuze geweest omdat er verruimings- en onafhankelijke kandidaten op de lijst staan, aldus Legendre. "Op gemeentelijk niveau zijn wij ervan overtuigd dat het doel de kleur overstijgt. We hebben geen traditionele partijen of kleuren nodig, wel mensen die een hart voor de gemeente hebben, zich ten volle willen inzetten en bereikbaar zijn voor de inwoners".

Pro Borsbeek is vooral samengesteld uit vrijwilligers, mensen die zich de voorbije jaren belangeloos ingezet hebben voor tal van organisaties binnen de gemeente, aldus Legendre.

Resy Beets trekt voor Vlaams Belang

Voor het Vlaams Belang is gemeenteraadslid Resy Beets lijsttrekster in Borsbeek, met Steven Janssens op plaats twee en Lucienne Bogaerts op plaats drie. Lijstduwer is OCMW-raadslid Henri Vantieghem.

De partij behaalde tijdens de verkiezingen in 2006 zeven zetels, maar intussen zijn drie leden als onafhankelijke gaan zetelen. "Er was geen ruzie, maar sommige personen vonden postjes belangrijker dan ideologie", aldus Beets.

Het Vlaams Belang dient met 17 kandidaten in Borsbeek geen volledige lijst in. "In een democratisch land als het onze, waar uitsluitingen normaal zijn, zoals onder meer uit de vakbond, is het niet vanzelfsprekend om op de lijst te komen staan en dergelijke mee", zo zegt Beets daarover.

De belangrijkste programmapunten van de partij zijn veiligheid en leefbaarheid.

Peter Simoens

Meest gelezen