"Geen katholiek zonder kerkbelasting"

In Duitsland zullen katholieken die hun kerkbelasting niet betalen voortaan geen sacramenten meer kunnen ontvangen of in katholieke scholen of ziekenhuizen werken. Dat hebben de bisschoppen in samenspraak met het Vaticaan bepaald.

Alle Duitsers die officieel geregistreerd staan als katholiek betalen jaarlijks een kerkelijke belasting van 8 procent bovenop hun inkomstenbelasting. Die regeling dateert uit de 19e eeuw en was bedoeld als compensatie voor de nationalisatie van kerkelijke eigendommen.

De katholieken maken een klein derde uit van de Duitse bevolking, maar de laatste jaren is hun aantal sterk gedaald, onder meer door de schandalen rond het seksueel misbruik van kinderen in katholieke instellingen.

Enkele jaren geleden was er ook al het geval van een gepensioneerde hoogleraar kerkelijk recht die verklaarde dat hij de kerkbelasting niet langer zou betalen, maar zich toch nog als een lid van de katholieke kerk beschouwde.

Geen halve katholiek

Het is aan deze praktijk dat de bisschoppen een einde willen maken. "De nieuwe regeling maakt het onmogelijk om gedeeltelijk uit de kerk te stappen", zeggen ze.

Wie zijn kerkbelasting niet betaalt, zal een brief van zijn plaatselijke pastoor krijgen waarin de gevolgen worden uitgelegd. De persoon in kwestie zal geen sacramenten meer ontvangen en kan niet langer een functie binnen de kerk uitoefenen. Ook een kerkelijke begrafenis kan de afvallige worden ontzegd.

De nieuwe regeling roept gemengde reacties op bij de kahtolieken. "Dit decreet is een verkeerd signaal van de bisschoppen, die weten dat de kerk in een diepe crisis verkeert", zegt Christian Weisner die lid is van de groep "Wij zijn de kerk".

Anderen argumenteren dat het geld naar goede initiatieven gaat zoals crèches, bejaardenzorg en steun aan werklozen. Die initiatieven zouden zonder de belasting niet mogelijk zijn, zeggen zij.