Muyters schrapt deel nieuw Vlaams beleid

De Vlaamse begroting voor volgend jaar is dan wel in evenwicht, maar dat gebeurt vooral door bezuinigingen en het schrappen of uitstellen van gepland nieuw beleid.

Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) heeft dus een sluitend budget en dat zonder extra belastingen, noch voor de burgers en ook niet voor de bedrijven. Ook wou hij niet hakken in kinderopvang, scholenbouw en gehandicaptenzorg.

Wel heeft hij moeten besparen. Zo zullen de Vlaamse ambtenaren ongeveer 100 miljoen euro moeten inleveren, of 1% van hun loonkredieten. Hij zal de ambtenaren een aantal menu's voorleggen over hoe dat moet gebeuren. Het zou kunnen gaan om een inkrimping van het personeel of een vertraagde of gehalveerde indexering van de lonen. Daarover moet nu worden gepraat met de vakbonden.

Daarnaast worden ook de werkingsmiddelen van de Vlaamse overheid en het provinciefonds niet geïndexeerd en wordt wat gesneden in een aantal buffers. Alles samen is dat goed voor nog eens 130 miljoen euro.

Vooral zet Muyters het snoeimes in gepland nieuw beleid, dat in de koelkast gezet wordt. Het gaat dan om de kindpremie, de maximumfactuur voor de thuiszorg en een deel van het geld voor onderzoek en ontwikkeling wordt geschrapt. In totaal levert dat nog eens 270 miljoen euro op.

Muyters belooft wel om een en ander nog eens te bekijken bij de begrotingscontrole. Zo zijn er nog onbekende factoren zoals de eventuele meerkosten voor de 6e staatshervorming. Het is nog niet duidelijk wat de kosten en de middelen zijn die mee zullen komen met de nieuwe bevoegdheden.

Ondanks alle kritiek is Muyters ook fier dat Vlaanderen de enige regering in ons land heeft zonder een tekort en een van de weinigen in Europa.