Vakbonden schieten Septemberverklaring af

De vakbonden zijn niet te spreken over de Septemberverklaring van Vlaams minister-president Kris Peeters. De organisaties van de werkgevers zijn gematigd positief en zijn blij dat er geen lastenverhogingen komen.

In een gemeenschappelijke verklaring zeggen het ACV, het ABVV en de ACLVB dat de Vlaamse regering veel nadruk op een begroting in evenwicht legt, maar dat de lasten op een onaanvaardbare manier terechtkomen bij de overheid en haar personeel.

De bonden stellen dat het niet kan om opnieuw lineair te schaven aan de werkingsmiddelen en aan de personeelsmiddelen van de Agentschappen en departementen. Ze vinden dat het hoog tijd is om stil te staan bij de sluipende en dure privatisering die aan de gang is.

De bonden zeggen ook dat ze in de verklaring weinig terugvinden over een sociaal beleid dat gericht is op het wegwerken van ongelijke kansen. Voorts wordt er met geen woord gerept over een meer rechtvaardige verdeling van de belastingdruk.

De drie bonden hebben afgesproken dat ze elkaar morgen al opnieuw zullen zien om te kijken hoe ze op de plannen van de regering zullen reageren. Acties worden niet uitgesloten.

Realistisch

Aan werkgeverskant zijn de reacties heel wat positiever. UNIZO vindt dat de Vlaamse regering realistische keuzes maakt. "Vooral met de keuze voor een begroting in evenwicht zonder bijkomende lasten op ondernemend Vlaanderen levert de Vlaamse regering een belangrijke voorwaarde voor relance."

Ook het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen vindt het positief dat Vlaanderen een begroting in evenwicht zal hebben zonder extra belastingen te heffen en dat er extra middelen worden uitgetrokken voor kinderopvang.

Voka ten slotte blijft wat op zijn honger zitten. "De lat mag voor ons wel wat hoger liggen qua ambities", vindt gedelegeerd bestuurder Jo Libeer. "Er wordt wel bespaard om de begroting in evenwicht te houden, maar het blijft toch vooral voortbouwen op wat al bestaat. We hebben een Vlaams beleid nodig dat diepgaand hervormt, zodat de ondernemers onze welvaart veilig kunnen stellen."

Geen kindpremie

De Gezinsbond betreurt dat de Vlaamse regering de aangekondigde kindpremie nog eens uitstelt. De bond is naar eigen zeggen bereid begrip te tonen voor de moeilijke oefening die de Vlaamse regering moet maken om haar begroting in evenwicht te houden. "Maar dit neemt niet weg dat de gezinsorganisatie stilaan de indruk krijgt dat beloofde en herhaaldelijk aangekondigde maatregelen voor gezinnen gemakkelijk ook weer uitgesteld of opgeschort worden."

Ook de Vlaamse zorgsector is niet tevreden. Volgens het Vlaams Welzijnsverbond bespaart de Vlaamse regering volgend jaar toch op zorg, ook al beweert minister-president Peeters het tegenovergestelde.

De werkingsmiddelen in de zorg worden al voor het derde jaar op rij bevroren, en dat zal gevolgen hebben voor de gebruiker, zegt het verbond. De kosten voor bijvoorbeeld voeding en energie zijn de afgelopen jaren gestegen. Dat raakt op een of andere manier rechtstreeks de gebruikers. "Ofwel gaat de kwaliteit van de dienstverlening aan die mensen achteruit, ofwel worden wij gedwongen om kosten door te rekenen", zegt Frank Cuyt.