VN-gezant: "Assad wil geen hervormingen"

In de VN-Veiligheidsraad heeft speciaal gezant voor Syrië Lakhdar Brahimi een erg pessimistisch beeld geschetst van de situatie in dat land. Volgens hem is het regime niet geïnteresseerd in echte hervormingen.

"De situatie is kritiek en ze wordt nog erger". Zo schotelde speciaal gezant Brahimi de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een nu wel erg negatief beeld voor van de situatie in Syrië. Volgens hem wordt die crisis nu een gevaar voor de hele regio en voor de wereldvrede.

Brahimi nam geen blad voor de mond. Zo stelde hij onomwonden dat de Syrische president Bashar al-Assad geen interesse toont in echte hervormingen en er volgens hem enkel op uit is om terug te keren naar "het oude Syrië, dat waarin hij en zijn vader vier decennia regeerden als dictators".

Bovendien gaf Brahimi zelf toe dat hij geen kant-en-klare oplossing ziet, maar hij houdt "nog wel enkele ideeën achter de hand". Welke die zijn, wou hij voorlopig nog niet kwijt.

Bombardementen alom

De situatie op de grond in Syrië geeft Brahimi gelijk. Ook vandaag heeft de Syrische luchtmacht bombardementen uitgevoerd op opstandige wijken in de noordelijke stad Aleppo. Daar proberen Syrische regeringstroepen en milities (foto) nog altijd de bolwerken van de rebellen te heroveren.

Ook elders in het land worden er gevechten gemeld. Grote delen van Noord-Syrië zouden nu buiten de controle van het regime gevallen zijn. In Deraa in het zuiden, waar de opstand begon, wordt ook nog altijd slag geleverd.

Officieel zijn er sinds het uitbreken van het volksprotest in maart vorig jaar nu al 30.000 doden gevallen. Onder hen zijn opvallend veel burgers en het aantal neemt gestaag toe.

Bovendien wordt gevreesd dat de burgeroorlog in Syrië nu ontaardt in een religieus conflict tussen soennieten enerzijds en sjiieten en aftakkingen daarvan anderzijds. In het licht van de latente spanningen tussen beide groepen kan dat de hele regio meesleuren in een groter conflict.