"Clash van titanen moet vermeden worden"

Moet een kandidaat met de meeste voorkeurs-stemmen de nieuwe burgemeester worden? Marino Keulen (Open VLD) vindt het een goed idee, Piet Buyse (CD&V) niet. In "Niet tevreden stem terug" gingen beide politici met elkaar in debat.

In Wallonië bestaat een rechtstreekse burgemeesterverkiezing al min of meer. In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober werd er een nieuwe kieswet  van kracht, waarbij de kandidaat met de meeste voorkeursstemmen de sjerp mag ombinden. Op twee voorwaarden weliswaar. De kandidaat moet de meeste stemmen op zijn lijst halen en zijn partij moet binnen de meerderheid het beste resultaat halen.

"Een systeem halverwege", zo stelde Marino Keulen (Open VLD), de burgemeester  van Lanaken, in het televisieprogramma "Niet tevreden stem terug" op Eén. "Ik ben voor de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester net zoals in Duitsland, Groot-Brittannië en Italië."

"Niet mee eens", klonk het aan de overkant van de tafel. Volgens Piet Buyse (CD&V), de burgemeester van Dendermonde, zou een dergelijke rechtstreekse verkiezing er immers toe leiden dat "slechts enkele kandidaten met alle aandacht zouden gaan lopen".

"De gemeenteraadsverkiezingen gaan niet enkel over het burgemeesterschap, het is veel meer dan dat", vervolgde Buyse zijn betoog. "Het is natuurlijk een belangrijk ambt, maar politiek is uiteindelijk nog steeds teamwork. Je kan dan misschien wel populair zijn, maar als je geen team hebt, sta je nergens."

Buyse vreest dan ook voor onbestuurbaarheid en populisme. "De mensen willen zelf bepalen wie hun burgemeester is", counterde de burgemeester van Lanaken, "ze hebben nu immers de indruk dat hun stem niet weegt. Met een rechtstreekse verkiezing wordt meteen op de inhoud gespeeld." Volgens Keulen zou daardoor ook de betrokkenheid van de kiezers worden verhoogd. 

lees ook