"Gerechtelijke achterstand door BHV-hervorming"

De Orde van Vlaamse Balies en de Nederlandse rechters en griffiers van Brussel stappen naar het Grondwettelijk Hof om de vernietiging van de hervorming van het gerechtelijk arrondissement Brussel aan te vragen. De hervorming maakt deel van het communautaire akkoord van vorig jaar.

Die hervorming splitst de Brusselse rechtbank in Franstalige en Nederlandstalige rechtbanken. Voor het personeel is een 80/20-verdeelsleutel tussen de Franstaligen en Nederlandstaligen vastgelegd. Dit heeft tot gevolg dat er Nederlandstalig personeel moet afvloeien. Die verdeling is voorlopig totdat een werklastmeting de nood aan een andere verdeling aantoont. Die meting moet er tegen 1 juni 2014 zijn, zoniet blijft de huidige verdeelsleutel behouden.

De Nederlandstalige magistraten vrezen dat de doorlooptijd van de zaken als gevolg hiervan per jaar 6 maanden langer wordt en dat de hervorming een toename van de gerechtelijke achterstand zal betekenen.

Stefan Sottiaux, de advocaat van de Nederlandstalige rechters, spreekt van discriminatie van de Nederlandstalige rechtszoekenden. "De toegang tot een efficiënt rechtsbedeling is een fundamenteel recht", zegt Sottiaux.

De Orde van Vlaamse Balies voegt daar aan toe de splitsing van het Brussels parket niet zal leiden tot een betere misdaadbestrijding in Halle-Vilvoorde, wat nochtans één van de doelstelling was langs Nederlandstalige kant. Het nieuwe parket zal immers beroep moeten doen op slechts 3 onderzoeksrechters die bevoegd zijn voor heel BHV. De proceur in Halle-Vilvoorde dreigt volgens hen ook een "tweederangsprocureur" te worden, omdat hij in veel gevallen zijn bevoegdheid zal moeten afstaan aan zijn Franstalige collega.