"Nu al voorakkoorden in zeker 275 gemeenten"

Volgens Etienne Schouppe is er in bijna 90 procent van de Vlaamse gemeenten al een voorakkoord over wie de gemeente na de verkiezingen zal besturen. Dat heeft het CD&V-boegbeeld beweerd in een interview op de nieuwssite Apache.

"Waarom zou u nog gaan stemmen?" Het is een wrange vraag die misschien wel het best de stelling van Etienne Schouppe, CD&V-boegbeeld en lijstduwer in Liedekerke, samenvat.

Schouppe is er immers van overtuigd dat in bijna 90 procent van de Vlaamse gemeenten al een voorakkoord zou bestaan over wie de gemeente na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober zal besturen. De lijstduwer beweerde dat in een interview op de nieuwssite Apache.

"Je kan er gif op innemen dat in ten minste 250 van de 308 gemeenten er al een voorakkoord is, mijn persoonlijke inschatting is zelfs 275", stelde Schouppe. "Het is eigenlijk de politieke logica zelve", zo bevestigde hij in "Vandaag" op Radio 1. "Die voorakkoorden zijn er altijd al geweest, maar ze zijn, door de verhoging van het aantal partijen en de verspreiding van het kiezerspubliek, wel toegenomen."

Schouppe meent dat partijen, in vergelijking met het verleden, nu intensiever op zoek moeten gaan naar een meerderheid. "Daar waar de coalities goed waren, zullen de partijen eerst met elkaar praten vooraleer op zoek te gaan naar alternatieven, daar waar de coalitie niet werkte, zullen de partijen nieuwe partners zoeken."

Voorakkoorden tegen de N-VA?

Schouppe sluit in het interview bovendien niet uit dat een deel van de voorakkoorden gericht zijn tegen de N-VA. Bart De Wever, voorzitter van de N-VA en lijsttrekker in Antwerpen, poneerde dat eerder al. "Maar De Wever zit volgens mij toch in veel gevallen naast de kwestie", zei Schouppe in "Vandaag".

"Ik ken het huishouden van de N-VA natuurlijk niet, maar ik weet dat die partij op meerdere plaatsen al contacten heeft gelegd om afspraken te maken, ook met CD&V", zei Schouppe nog. "Diegenen die zeggen dat het niet zo is, die huichelen. De realiteit is dat de plaatselijke verkozenen altijd trachten om tot de meerderheid te behoren."

"Partijen besnuffelen elkaar lokaal"

De vraag of Wouter Beke dan een huichelaar is, ligt meteen op het puntje van ieders tong. De voorzitter van CD&V ontkende op Twitter immers in alle talen dat zijn partij in 275 gemeenten een voorakkoord heeft gesloten. "Lokaal besnuffelen alle partijen elkaar wel eens, maar het is de kiezer die beslist."

"De lokale afdelingen hebben soms een vrij grote autonomie", klinkt het bij Schouppe. "Oriënterend optreden van bovenuit is organisatorisch bijna niet mogelijk en bovendien ook vaak ongewenst. De kans dat het nationale partijniveau dus toekijkt op die afspraken op lokaal niveau is dan ook meestal uitgesloten, zeker en vast bij CD&V."

lees ook