"Vanwaar komt idee dat welzijn niet moet besparen?"

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) ontkent niet dat de welzijnssector moet besparen. Maar hij beklemtoont dat "in bepaalde sectoren van de welzijnszorg het aanbod wél wordt uitgebreid".

Na de Septemberverklaring van minister-president Kris Peeters (CD&V) reageerde het Vlaams Welzijnsverbond erg ontevreden. Volgens de organisatie bespaart de Vlaamse regering volgend jaar toch op zorg, ook al beweerde Peeters het omgekeerde. "De noden en kosten stijgen. Bevriezen is ook inleveren", klonk het.

"Ik begrijp het Welzijnsverbond heel goed", reageert minister Vandeurzen in "De ochtend". "Ik weet ook niet waar het idee vandaan komt dat de welzijnszorg de besparingsronde helemaal zou ontlopen, er worden inderdaad ook in de welzijnssector inspanningen gevraagd."

Maar, zo beklemtoont Vandeurzen, bepaalde sectoren binnen de welzijnszorg krijgen wel extra geld. "Ook worden de al gemaakte akkoorden uitgevoerd waardoor het aanbod in een aantal sectoren stijgt, én in die sectoren waar de noden het hoogst zijn, zoals in de gehandicaptenzorg, worden wel consequent groeipaden uitgetekend." Volgens de minister heeft de Vlaamse regering bewust sociale accenten gelegd.

Maar hij geeft toe dat er een aantal lineaire maatregelen en besparingen zijn die voor iedereen van toepassing zijn, dus ook voor de welzijnszorg. "En ik besef dat dat voor de sector een uitdaging is, en ik wil daarover ook met hen overleggen."

Meest gelezen