"Vrijwilligers oproepen voor stembureaus mag niet"

Minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) zegt dat de oproep die enkele gemeenten hebben gedaan om vrijwilligers te ronselen voor het bemannen van stembureaus niet wettelijk is. Het valt volgens de minister niet te verzoenen met het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet (LPKD).

De minister beantwoordt daarmee de parlementaire vraag van Katrien Schryvers (CD&V). Volgens het parlementslid is die oproep wel al gedaan in De Pinte en Tervuren.

Voor de minister kan het ook niet dat gemeentebesturen de lijst van potentiële voorzittersdie aan het kantonbureau moet worden overgemaakt, manipuleren. Zo zouden de besturen in sommige gevallen kandidaat-voorzitters polsen of ze bereid zijn om te zitten en enkel die namen doorgeven die positief gereageerd hebben. "De kantons moeten over de volledige lijst beschikken voor het aanduiden van voorzitters en niet enkele die personen die positief hebben gereageerd", aldus de minister.

 

lees ook