Bourgeois vernietigt beslissing St-Genesius-Rode

In Sint-Genesius-Rode heeft Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Geert Bourgeois (N-VA) het besluit vernietigd van het gemeentebestuur om zelf oproepingsbrieven te versturen voor de lokale verkiezingen. Het bestuur had vijf Franstalige gemeenteraadsleden met die taak belast.

Om de klassieke communautaire heisa in de faciliteitengemeenten rond het taalgebruik van de oproepingsbrieven te vermijden gaf Bourgeois de Vlaams-Brabantse gouverneur Lodewijk De Witte een tijd terug opdracht om zelf in deze gemeenten de oproepingsbrieven te versturen, wat inmiddels gebeurd is.

De Franstalige meerderheid van Rode oordeelde dat de gouverneur hiertoe niet het recht had, omdat dit een bevoegdheid is van het schepencollege. Men liet daarom evenveel (12.000) Nederlandstalige als Franstalige brieven drukken en gaf zaterdag 5 Franstalige raadsleden opdracht deze te versturen.

Volgens Bourgeois is dat besluit "strijdig met de wet en met de rechtsbeginselen van behoorlijk bestuur".  In zijn vernietigingsbesluit wijst hij erop dat het schepencollege de bevoegdheid om oproepingsbrieven te versturen decretaal niet kan delegeren aan gemeenteraadsleden. De minister wijst er voorts op dat de inwoners van Sint-Genesius-Rode al beschikken over een rechtsgeldige oproepingsbrief en het nogmaals verzenden van een dergelijke brief rechtsonzekerheid veroorzaakt voor de kiezers en de leden van de stembureaus "waardoor het goede en serene verloop van de kiesverrichtingen in het gedrang worden gebracht".

lees ook