Nieuwe sprinkhaansoort ontdekt in Antwerpse haven

In de buurt van het Antwerpse Delwaidedok zijn vorige maand enkele kiezelsprinkhanen gespot. Die sprinkhaansoort werd in 1998 voor het eerst in Wallonië waargenomen maar nog nooit eerder in Vlaanderen. De natuurlijke habitat van de kiezelsprinkhaan is droog en rotsachtig terrein. Natuurpunt vermoedt dat er een populatie van de insecten aanwezig is.

Een sprinkhaankenner ontdekte op 2 augustus een mannetjesexemplaar langs de spoorlijn aan het Delwaidedok. De dag erop zag hij er ook een vrouwtje.

De kiezelsprinkhaan rukt al jaren op naar het noorden. Een mogelijke verklaring hiervoor is de klimaatverandering. In de Benelux wordt de soort vooral langs spoorwegbermen gevonden, een omgeving die veel overeenkomsten met zijn natuurlijke habitat vertoont. Spoorlijnen vormen immers een lange aaneenschakeling van geschikte biotopen waarlangs de sprinkhaan zich kan verspreiden.

Mogelijk zijn de kiezelsprinkhanen vanuit Frankrijk en Duitsland, het oorspronkelijke verspreidingsgebed van de soort, meegereisd met goederentreinen die onder meer grind en zand vervoeren. Natuurorganisatie Natuurpunt vermoedt dat er een populatie in de Antwerpse haven aanwezig is en gaat het gebied verder onderzoeken.

Kiezelsprinkhanen zijn bruingrijs van kleur en hebben blauwe achtervleugels. Een ander kenmerk is de vloeiende kiel op de achterpoot.