Prijzen in containerparken geharmoniseerd?

Waarom worden in de verscheidene containerparken die Vlaanderen rijk is, verschillende tarieven gehanteerd en andere regels nageleefd? Het televisieprogramma "Niet tevreden stem terug" stak de neus in de vuilniscontainer en ging op onderzoek.

Drie containerparken. Drie verschillende tarieven. Dat was het resultaat van het onderzoek dat in het televisieprogramma "Niet tevreden stem terug" op Eén werd ingesteld. In het containerpark van Wilrijk konden inwoners van Antwerpen hun afval gratis kwijt, in Geel dienden ze er voor te betalen. In het containerpark van Lubbeek betaalden inwoners dan weer meer dan het dubbele in vergelijking met Geel.

"Het is eigenlijk zeer eenvoudig", stelde Jan Verheyen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, OVAM. "De gemeente heeft immers de bevoegdheid om de tarieven en de manier waarop het afval wordt opgehaald, te bepalen."

Volgens Verheyen bestaat "gratis" echter niet. "Sommige gemeenten heffen een forfaitaire huisvuilbelasting, in andere betalen de inwoners variabele kosten in functie van de hoeveelheid afval." Wie, in het laatste geval, het containerpark vaak bezoekt of slecht sorteert, zal dus meer betalen. "Maar echt winstgevend is het allemaal niet", besloot Verheyen nog.

"Nieuwe regelgeving vanaf juli 2013"

Door het grote verschil tussen de verscheidene containerparken lijkt de nood aan meer eenduidigheid te groeien. "Het is inderdaad de bedoeling om de tarieven te harmoniseren", zei Verheyen. "Als de prijzen op elkaar afgestemd zullen worden, zullen mensen dat  als veel eerlijker beschouwen".

"De Vlaamse overheid heeft bovendien nieuwe regels goedgekeurd, die in voege treden vanaf juli 2013", meldde Verheyen. "Voor een beperkt aantal soorten afval zullen minimum- en maximuprijzen opgelegd worden."

lees ook