Sabam betaalt onterecht geïnde bedragen niet terug

De auteursrechten- vereniging Sabam betaalt onterecht geïnde bedragen nog steeds niet terug. Nochtans had de organisatie dat vorig jaar beloofd naar aanleiding van het televisieprogramma "Basta". Dat schrijft De Morgen.

Sabam kwam na de bewuste "Basta"-aflevering (kleine foto) onder vuur omdat er zaken fout lopen bij de inning van de auteursrechten. De programmamakers, de Neveneffecten, toonden aan dat Sabam ook rechten int voor bands die niet bestaan en dus uiteraard ook niet aangesloten zijn bij de organisatie. Sabam zei toen in een reactie dat fouten bij de inning steeds worden rechtgezet.

Uit het antwoord van minister van Consumentenzaken Johan Vande Lanotte (SP.A) op een parlementaire vraag van senator Bart Tommelein (Open VLD) blijkt dat dit niet het geval is. Bij forfaitaire inningen, het gros van de inkomsten van Sabam, "is er geen sprake van een terugbetaling aan de gebruiker aangezien het forfait volledig verdeeld wordt over de werken die wel tot ons repertoire behoren", staat te lezen in een brief van Sabam die de minister bij zijn antwoord voegt.

Concreet wil dit zeggen dat bijvoorbeeld fuiforganisatoren geen geld terugkrijgen wanneer ze muziek spelen van artiesten die geen lid zijn van Sabam. "Sabam int rechten die haar niet toekomen", zegt Tommelein. Vande Lanotte zou intussen werken een koninklijk besluit om Sabam te dwingen tot meer transparantie.

Sabam verdedigt het aanrekenen van een forfait voor auteursrechten als een voordelige en pragmatische manier om gebruik te kunnen maken van werk van haar leden. "Wie zo'n forfait betaalt mag vrijelijk putten uit al onze werken", zegt woordvoerder Jerôme Van Win. "Een controle van alle gebruikte werken zou de kosten doen stijgen."

Sabam int de auteursrechten van duizenden muzikanten, acteurs, componisten en uitgevers. Dat geld wordt verdeeld onder de leden. Vorig jaar ging het om zo'n 141 miljoen euro.