Veel brandstoffenhandelaars in de problemen

De hoge stookolieprijzen leiden tot financiële problemen bij veel handelaars in brandstoffen. Die krijgen nog moeilijk krediet en vaak kunnen de klanten niet meer betalen.

Volgens de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars moeten de aankopers eerst geld vinden om hun stookolie in te kopen. Omdat de banken niet graag krediet meer verlenen, doen ze dat soms met eigen spaargeld.

Door de hoge prijs kunnen de klanten soms evenwel niet betalen en dat leidt dan tot problemen bij de handelaars zelf.

Ook slaan de klanten vaak kleinere hoeveelheden stookolie in en dat maakt de levering dan weer minder rendabel voor de handelaars.