Vernieuwde Open VLD in Roosdaal naar stembus

Open VLD trekt in Roosdaal met 11 kandidaten naar de lokale stembusslag. Naast een kleine ploeg heeft Open VLD in Roosdaal ook een sterk vernieuwde ploeg: van de lijst bij de verkiezingen in 2006 zijn er immers maar twee kandidaten overgebleven: Karla Muylaert en Rik Borloo.

Muylaert trekt de lijst. Ze wordt gevolgd door Etienne De Coen op twee en Jimmy Schadron op drie. Rik Borloo is lijstduwer. 

In totaal prijken er acht nieuwe namen op de lijst, én Etienne De Coen, die in 2006 onder de kartellijst Ons Roosdaal naar de verkiezingen was getrokken. Met deze kandidaten wil de partij de kiezer van het liberale gedachtegoed overtuigen en heeft ze de ambitie een volwaardige politieke speler te worden in Roosdaal.

De partij staat naar eigen zeggen voor een frisse aanpak van het gemeentebeleid met een goede communicatie naar de burgers toe, voor een zuinig beleid met doordachte investeringen, voor een verkeersveilige, leefbare en fraaie gemeente, voor een resoluut behoud van het Vlaams plattelandskarakter van Roosdaal, voor een verdere ontplooiing van de deelgemeenten en de centrumfunctie van Pamel.

lees ook