"Gemeente moet betaalbaar wonen stimuleren"

Bij de gemeenteraads-verkiezingen op 14 oktober is betaalbaar wonen, een van de belangrijke verkiezingsthema’s. Huizen en bouwgronden worden immers schaarser en dus ook duurder. Aanleiding om in "Niet tevreden, stem terug" te debatteren over de kwestie.

Moeten steden en gemeenten zelf ingrijpen om wonen betaalbaar te houden of te maken? Lies Corneillie, nummer drie op de lijst van Groen in Leuven, vindt alvast van wel. "De afgelopen jaren heeft de markt zijn gang kunnen gaan", stelde ze in in het televisieprogramma "Niet tevreden stem terug" op Eén. "Doordat er niet is ingegrepen, zijn de prijzen enorm gestegen. Een actief woonbeleid is nodig."

"De gemeente moet inderdaad betaalbaar wonen stimuleren", zei Valerie Van Peel, lijsttrekker van de N-VA in Kapellen. "Maar ze moet ook haar budget op orde houden. Volgens de lijsttrekker zal er creatief naar oplossingen moeten gezocht worden. "Bovendien zie ik dat ook het liefst gebeuren in een publiekprivate samenwerking."

"In Brasschaat heeft de gemeente een projectontwikkelaar gevraagd om een nieuwe school te bouwen met daarboven appartementen voor jonge gezinnen." Voor Van Peel een mooi concreet voorbeeld van de inventiviteit die de steden of gemeenten zouden moeten hanteren. "Een dubbele indeling geven aan de grond, reduceert de prijs en je verstoort ook de markt niet want zonder de gemeente kon niemand er appartementen bouwen."

"Actief tussenkomen op de woningmarkt"

Corneillie leek nog verder te willen gaan op het creatieve pad. "Een gemeente kan ook grond aankopen en die ter beschikking stellen van de gezinnen", opperde ze. "Bij het bouwen hoeft de kost van de bouwgrond dan al niet meegeteld te worden. Een huis weer verkopen kan ook, maar dan zal de gemeente, die nog steeds eigenaar is van de grond, bijvoorbeeld een klein percentage van de winst kunnen vragen om daarmee het wonen betaalbaar te houden."

Een actieve tussenkomst van de gemeente op de woningmarkt, zag Van Peel niet meteen zitten. "Als de gemeente al gronden heeft, is een dergelijke erfpacht natuurlijk geen probleem, maar nu gronden beginnen opkopen, daar heb ik toch vragen bij."

Voor Corneillie schuilt het gevaar van een publiekprivate samenwerking voornamelijk in de winst die projectontwikkelaars willen maken. "Zij blijven bovendien op een heel klassieke manier bouwen, en dat maakt het wonen absoluut niet goedkoper".

Is een kleinere woonoppervlakte misschien een oplossing of eerder een noodzakelijkheid? "Het woonbeleid moet vooral leiden tot kwalitatief wonen", besloot Corneillie. Volgens Van Peel is kleinschaligheid "deels al een realiteit, maar een gemeente mag er ook niet te ver in gaan". "Woonwijken met een mix van grote en kleine percelen zijn een goed voorbeeld daarvan", meent ze.  

Meest gelezen