"Ons Marie-Rose duwt eigenlijk mee de lijst"

Chris Morel, de lijstduwer van de N-VA in Antwerpen, zal campagne voeren met een foto van zijn dochter Marie-Rose Morel op de affiche. Zij overleed in 2011 aan de gevolgen van kanker. Chris Morel gaf in "Terzake" meer uitleg bij zijn campagne en zijn affiche.

Met de laatste rechte lijn naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober in zicht, is de strijd om de kiezer helemaal losgebarsten. De campagne wordt niet enkel gekleurd met "ingenieuze" videofimpjes op internet, kandidaten proberen als vanouds ook op te vallen met traditionele verkiezingsaffiches.

In Antwerpen voert Chris Morel, lijstduwer van de N-VA, alvast een opmerkelijke campagne. Op zijn affiche staat immers ook zijn overleden dochter Marie-Rose Morel.

"Met a touch of Rose" staat er op het drukwerk. De slogan staat symbolisch boven de schouder van Chris Morel. "Het is eigenlijk een omgekeerd testament", stelde hij in het televisieprogramma "Terzake" op Canvas. "Ik kan mij wel inbeelden dat sommige mensen zullen schrikken van mijn brochure en de foto van mijn dochter, maar die is dan ook volledig persoonlijk. Het is de bedoeling om die enkel naar vrienden en voormalige collega's te zenden."

Morel wilde naar eigen zeggen zijn dochter erbij hebben omdat hij "gelooft in hetgeen zij tot stand wilde brengen voor Vlaanderen en de Vlamingen". Dat de foto enigszins misplaatst zou zijn wil hij niet weten. "De enige bedoeling is om terug te keren naar hetgeen Marie-Rose begonnen is met Bart (De Wever, red.) in 2003."

Morel is er bovendien ook van overtuigd dat hij door het gebruik van de foto meer stemmen zal halen. "Maar of dat ik dan de nagedachtenis van mijn dochter misbruik, dat denk ik niet. Het moet immers ten gunste gaan van Vlaanderen en de lijst van Bart De Wever."

Het gebruik van de foto werd daarenboven ook besproken met de partijtop van de N-VA. "Er is besloten dat de familie zelf moest beslissen", zei Morel. "Maar ik heb aan Bart wel niet gevraagd of ik hem erbij mocht plaatsen."

"Een misstap met nobele bedoelingen"

Een postume terugkeer dus van Marie-Rose Morel, acht jaar nadat ze de N-VA verliet voor Vlaams Belang. "Ik denk dat wat de mama en de papa (foto klein) nu doen een verderzetting is van wat uiteindelijk ook haar intenties waren", stelt Kris Van Dijck, fractieleider van de N-VA in het Vlaams Parlement.

"Haar echte plaats", knikt Myriam Van Loon, de moeder van Marie-Rose Morel bevestigend. "Ons Marie-Rose, die duwt eigenlijk mee de lijst".

"Je kan natuurlijk moeilijk oordelen over het verleden", zegt Van Dijck nog over de demarche van Morel naar Vlaams Belang. "Ik denk dat er een aantal misstappen geweest zijn, met goede bedoelingen weliswaar. Maar na die rit is er heel wat bijgepraat en zijn de donkere bladzijden omgedraaid". Uitspraken die Van Loon opnieuw hoofdschuddend beaamt.

"Ik weet niet of dat dit stemmen gaat opbrengen voor papa", besluit ze, "ik lig daar ook niet zo van wakker, als de boodschap maar doorgaat. Het zou voor papa goed zijn als hij zich gedragen voelt door die gemeenschap". Of "die gemeenschap" "papa" ook werkelijk zal dragen wordt wellicht pas duidelijk op 14 oktober.

lees ook