"Vragen van Knack zijn anti-N-VA-pamflet"

Partijvoorzitter Bart De Wever (N-VA) heeft de beslissing toegelicht om een interview met Knack te weigeren. Hij noemt de journalist "vooringenomen". De journalist zelf reageert: "journalisten hebben het recht om argwanend te zijn".

In "De ochtend" stelde De Wever dat elke politicus, behalve een strak tijdschema, een bepaalde mediastrategie hanteert waarbij elke vraag voor een interview of debat wordt gewikt en gewogen.

Hierbij wordt volgens De Wever nagegaan wat de inhoud en bedoeling is van het interview, alsook van welke journalist de vraag komt  en wat de kwaliteit van zijn of haar werk is. In het geval van Knack-journalist Stijn Tormans spreekt De Wever van "buitengewoon slechte journalistiek". "Wie de vragen leest, ziet onmiddellijk dat het hier om een anti-N-VA-pamflet gaat. De vooringenomenheid en het gebrek aan dossierkennis stralen ervan af", zegt De Wever.

De Wever vindt de mediarel rond de weigering van het interview "belachelijk". "De indruk wordt gewekt dat ik debatten en moeilijke vragen uit de weg ga en dat terwijl iedereen het normaal vindt dat Patrick Janssens (SP.A) bijna alle interviews en debatten weigert", aldus De Wever.

Ook benadrukt De Wever dat slechts één enkele e-mail van Tormans werd teruggevonden door de mediacel van de N-VA en stelt zich vragen in hoeverre de journalist heeft aangedrongen op een interview. De Wever geeft Knack volgende tip: "In plaats van akkoord te gaan met deze intimiderende mediatechniek had Van Overtvelt of Van Cauwelaert beter één telefoontje gedaan met de vraag het interview te laten plaatsvinden".

"Journalisten mogen argwanend zijn"

Stijn Tormans heeft vanmiddag in "Joos" gereageerd: "de beslissing om een "spookinterview" te publiceren is uitvoerig besproken met de hoofdredacteur en adjunct-hoofdredacteur".

"Je mag vooringenomen zijn als journalist. Je mag argwaan hebben en een politicus het vuur aan de schenen leggen", zegt Tormans. Het is volgens hem de taak van de vierde macht; waarbij de politicus de kans krijgt om de vraag te beantwoorden of stelling te weerleggen.

Hij ontkent ook dat hij slechts 1 e-mail zou hebben verstuurd. De correspondentie over een mogelijk interview heeft volgens Tormans een week in beslag genomen en verliep langs 3 of 4  e-mails en 1 telefoontje.

Ondertussen kan men op de site van de N-VA de antwoorden van Bart De Wever op het Knack-interview terugvinden. Tormans is verheugd dat De Wever alsnog de vragen heeft beantwoord en gaat ervan uit dat Knack die antwoorden ook zal publiceren. Ondertussen hoopt de journalist in de toekomst een herkansing te krijgen met de N-VA-kopman.

Het is niet de eerste keer dat een "spookinterview" is gepubliceerd. Veertig jaar geleden deden Herman De Coninck en Piet Piryns Tormans voor na een interview met schrijver Georges Simenon.

lees ook