Asperges in het verweer tegen jacht en maïs

Streekproducten zitten in de lift. Zowat elke gemeente klopt zich op de borst met bier, gebak of andere lekkernijen. In Puurs mag het wat gezonder. Daar wordt sinds jaar en dag de asperge hoog in het vaandel gedragen. De teelt van de knapperige groente loopt de laatste jaren echter sterk terug. CD&V-gemeenteraadslid Wim Servaes stelt daarom voor het Puurse uithangbord te doen herleven.

Asperges uit Puurs waren ooit wereldvermaard. Vooral in het gehucht Kalfort werden ze in groten getale gekweekt. “Tot in Parijs sprak men van “asperges de Kalfort”,” zegt Wim Servaes met enige trots. “De kweek ging helaas ten onder aan een hoge belastingdruk. De grote telers gaven er een na een de brui aan. Vandaag zijn er nog maar een handvol over.” De gevolgen voor het lokale landschap laten zich raden: “Steeds meer grond wordt opgekocht door rijke industriëlen. Ze maken er een jachtgebied van of ze planten de velden vol met maïs.”

“Aspergeteelt is economisch rendabel”

Servaes wil die tendens graag omkeren. “Enerzijds is mijn oproep om meer asperges te kweken door nostalgie ingegeven. Anderzijds merk ik dat sommige landbouwers de strijd nog niet gestaakt hebben. Het gemeentebestuur moet hen meer ondersteuning bieden. Als de aspergeteelt op industriële schaal kan plaatsvinden, dan kan de activiteit wel degelijk economisch rendabel worden.”

Hoewel hij zelf in de gemeenteraad zetelt en zijn partij in Puurs al tientallen jaren aan de macht is, ontkent Servaes dat in het verleden nooit initiatieven zijn genomen om de aspergeteelt te promoten: “De afgelopen jaren hebben we vooral symbolische actie ondernomen met feesten als “Aspuurge”. In de volgende legislatuur moeten we concrete stappen zetten om de teelt uit het slop te halen. Enkel zo kunnen we de strijd met Kinrooi om de titel van “Aspergegemeente” winnen.”

“Puurs is de bakermat van de asperge”

De organisatie van “Aspuurge” is in handen van Johan Paridaens. “Elk jaar rond Hemelvaart zetten wij het evenement op touw op het domein van het Hof van Coolhem in Kalfort. Hier ligt de bakermat van de aspergeteelt. De grond is zanderig waardoor de groente goed gedijt.”

Ook hij haalt de belastingdruk aan als belangrijkste oorzaak van de teloorgang. “Daarnaast is de teelt erg arbeidsintensief. Vandaag zijn het vooral particulieren die bermen in de eigen tuin aanleggen.” Toch blijft de interesse voor “Aspuurge” groot: “We organiseren wandeltochten, er is een nocturne met een gastronomische maaltijd en op zondag vindt een familiedag plaats met optredens en demonstraties. Als toemaatje wordt bij elke editie een bekende persoon geridderd.” Onder meer Annemie Turtelboom en Kris Peeters hebben deze onderscheiding reeds op zak.

Alexander Verstraete

lees ook