Brein van Einstein zit in een iPad-app

Het National Museum of Health and Medicine in Chicago heeft een iPad-app ontwikkeld waarmee we 350 plakjes uit de hersenen van Albert Einstein kunnen zien.

Albert Einstein wordt beschouwd als een van de grondleggers van de moderne natuurkunde. Hij bedacht onder meer de relativiteitstheorie waaruit de formule E=mc² kwam, een formule over hoe massa en energie zich tot elkaar verhouden. Hij kreeg ook de Nobelprijs voor de Fysica voor zijn werk. Einstein staat ook vaak synoniem voor superslim.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat zijn hersenen gegeerd goed waren toen Einstein in 1955 overleed. Nog geen 8 uur na zijn dood haalde patholoog-anatoom Thomas Harvey het brein van Einstein uit zijn hersenpan in het kader van een autopsie. 

In plaats van de hersenen nadien terug te zetten, zoals gebruikelijk, maakte Harvey er 170 blokjes van, allemaal ongeveer de grootte van een dobbelsteen. Het is niet duidelijk of de erfgenamen daarvoor de toestemming hadden gegeven.

Harvey verdeelde de blokjes later nog in ultradunne plakjes, die hij bewaarde in twee weckpotten die hij krampachtig verborgen hield voor andere geïnteresseerde wetenschappers.

Hij hoopte door de plakjes te bestuderen, te ontdekken waarom Einstein zo slim was. Maar hij kwam niet tot een conclusie. Soms stuurde hij wel plakjes naar collega-vakgenoten in de hoop dat zij "iets" zouden zien, maar zonder resultaat.

Toen Harvey in 2007 is overleden, gingen de resterende hersendelen naar de erfgenamen van Einstein. Zij hebben op hun beurt de hersenen geschonken aan het National Museum of Health and Medicine in Chicago.

Het museum heeft digitale detailfoto's genomen van 350 plakjes uit Einsteins hersenen. Wie een foto bekijkt, ziet het plakje als onder een microscoop. Het museum heeft nu een app ontwikkeld (kostprijs 7,99 euro) met de microscoopfoto's in de hoop dat wetenschappers en studenten de hersenen zouden bestuderen. Misschien zien zij wat Harvey 52 jaar lang niet heeft gezien?

Veel wetenschappers betwijfelen of er nu nog iets te zien zal zijn in de hersenen omdat de conserveringsmethode die Harvey had toegepast, de plakjes onbruikbaar heeft gemaakt voor onderzoek. Bovendien zijn niet de volledige hersenen beschikbaar en is het wel eens onduidelijk uit welk deel van de hersenen de plakjes op de foto's afkomstig zijn.