Onkelinx wil quota op huisartsen afschaffen

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx (PS) wil de quota op huisartsen en op sommige specialisaties afschaffen. Dat schrijft La Libre Belgique. De minister wil daarmee iets doen aan de tekorten in bepaalde beroepen.

Het gaat om 4 specialisaties: huisartsen, kinderpsychiaters, geriaters en spoedartsen. Volgens een studie van de Rijsdienst voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (Riziv) zijn in die 4 categorieën de grootste tekorten.

Elk jaar wordt een vast aantal artsen erkend door het Riziv. Er worden dan ook quota vastgelegd per specialisatie. Om de toegang te versoepelen tot die beroepen waar het tekort groot is, wil de minister die quota afschaffen. Tegelijkertijd wil ze ook strenger toezien dat er bij de andere categorieën geen overschrijdingen meer gebeuren.

De minister hoopt dat haar voorstel nog eind dit jaar wordt goedgekeurd door de ministerraad. Maar daarvoor moet ze nog wachten op een officieel advies van de planningscommissie die het plan bestudeert.

Beroep aantrekkelijker maken

De Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) en het Syndicaat van Vlaamse Huisartsen (SVH) zien niets in de voorstellen van Onkelinx om de quota voor bepaalde specialisaties af te schaffen. Zij vinden dat er meer aandacht moet zijn om het beroep van arts aantrekkelijker te maken.

"In een paar specialismen, zoals huisarts, spoedarts en kinder- en jeugdpsychiater, geraken de plaatsen nu al niet ingevuld", zegt Marc Moens, voorzitter van BVAS. "De contingentering afschaffen is dus geen oplossing."

Het BVAS hecht veel meer belang aan het vergroten van de attractiviteit van het beroep. "Zo hebben we het inkomen van de huisartsen kunnen opwaarderen", legt Moens uit. "Een andere oplossing lijkt ons om de wachten beter te verdelen onder meerdere artsen. Dat is beter voor het sociaal leven van de artsen en maakt het beroep ook een stuk minder zwaar."

Ook het SVH vraagt om meer omkadering voor de huisarts. "Wanneer studenten op stage komen, merken ze onder meer de administratieve rompslomp waarmee artsen zich moeten bezighouden", aldus ondervoorzitter Rufij Baeke. Volgens Baeke zijn er in Vlaanderen op dit moment voldoende huisartsen. "Binnen 10 jaar gaat er een grote groep artsen op pensioen. Om tegen dan voldoende huisartsen te hebben, moeten we het beroep aantrekkelijker maken", zegt hij.