"Kwetsbaar als je niet zichtbaar bent"

Volgens Cathy Berx, Antwerps provinciegouverneur, is het provinciale niveau niet zichtbaar genoeg, waardoor het kwetsbaar is. LDD'er Peter Reekmans wil met zijn partij maar wat graag de provincies afschaffen. Oost-Vlaams gedeputeerde Jozef Dauwe weerlegt: "Provincies zijn noodzakelijk".

"De provincies werden opgericht in 1798 onder Napoleon", start Peter Reekmans (LDD) zijn betoog. "Nu zijn er andere en veel meer bestuursniveaus." Alleen LDD wil af van het provinciale niveau, voor de andere partijen is een afschaffing niet aan de orde.

CD&V'er en gedeputeerde Jozef Dauwe legt het belang van het provinciaal niveau nog eens uit. "Wij zijn een intermediair bestuursorgaan tussen lokale besturen en parlementen."

"Van gemeenten wordt veel gevraagd, de provincies zijn er om gemeenten te beschermen", sluit Cathy Berx, provinciegouverneur van Antwerpen, zich aan.

Reekmans stoort zich vooral aan de kosten van het niveau. "Niet tevreden stem terug" kwam met hulp van een professor te weten dat de provincies in Vlaanderen een half miljard euro kosten.

Marc Hooghe, politicoloog aan de KU Leuven, liet eerder verstaan dat het debat niet hoeft heropend te worden. "Dat debat is de afgelopen legislatuur gevoerd, en de Vlaamse meerderheidspartijen hebben beslist dat de provincies kunnen blijven bestaan zij het met een duidelijker en beperkter takenpakket."

LDD roept toch op om blanco te stemmen voor de provincieraad. "En dat is niet zinloos, wij willen dat als basis gebruiken om een referendum over de zaak te organiseren", aldus Reekmans.

Dauwe wil ook daar helemaal niets van weten. "We kunnen de inwoners toch niet voor het minste naar Brussel sturen", besluit hij.

lees ook