"Opletten voor Franstalige gemeente zonder faciliteiten"

In Overijse waarschuwt burgemeester Dirk Brankaer voor de toenemende verfransing in de gemeente. “Als de Franstaligen de bovenhand halen in de gemeenteraad, dreigt Overijse de eerste gemeente zonder faciliteiten te worden met een Franstalige meerderheid aan het bewind,” klinkt het.

Brankaer, burgemeester sinds 2000, wijst op de mooie realisaties die zijn coalitie heeft verwezenlijkt, "maar het mooie parcours van de vorige legislaturen mag er echter niet voor zorgen dat de partijen van de huidige meerderheid achterover gaan leunen", waarschuwt hij.

Hij wijst erop dat de Franstaligen zich voor 14 oktober verenigd hebben in de lijst PLUS. “De Franstaligen geven wel aan dat ze zich willen integreren in onze gemeente, maar in de praktijk verenigen ze zich in de lijst PLUS, hiermee mikkend op een absolute meerderheid in de gemeenteraad", denkt Brankaer.

"En mocht er zo’n meerderheid komen, dan zou Overijse de eerste gemeente zijn met een Franstalige meerderheid, evenwel zonder faciliteiten. Het spreekt voor zich dat een dergelijk scenario nefast is voor het Vlaamse karakter van onze druivengemeente." Brankaer vreest dat in zo'n scenario heel wat subsidies voor het cultuur- en verenigingsleven zouden verdwijnen.

Daarom roept hij de kiezer op te stemmen voor het kartel van zijn partij OV2002 en CD&V/N-VA. "Een stem voor het kartel betekent niet alleen de voortzetting van het huidige positieve beleid, maar ook de enige garantie op de vrijwaring van het Vlaamse karakter van onze gemeente,” vindt de huidige burgemeester.

lees ook