Blijft Dessel een gele vlek op de kaart?

Neem een politiek gekleurde kaart van Vlaanderen en één gele vlek springt er meteen uit: Dessel wordt bestuurd door een absolute meerderheid van de N-VA. Dat mag bijgeschreven worden op het conto van burgemeester Kris Van Dijck en zijn ploeg. Van een voorakkoord met de N-VA is hier dus geen sprake.

“Wij hebben echt met niemand gesproken”, bezweert Kris Van Dijck. “En uiteraard willen we op deze manier verder werken. Maar ik ben natuurlijk niet gek, ik zie ook wel dat er op een kleine bevolking als de onze een enorme versnippering van kandidaten is. Elk van hen spreekt wel een bepaald kiezerspotentieel aan. Neem goed 7.000 kiezers, die voor 84 kandidaten kunnen stemmen…Ik schat het persoonlijk toch wel problematisch in om nogmaals de absolute meerderheid te halen. Maar we gaan keihard door, we zullen wel zien”.

Splitsing van D’82

Het legendarische D’82, een samengaan van socialisten en liberalen is ondertussen – in alle vriendschap – uit mekaar gegaan. “Wij heten nu Samen SP.A”, stelt boegbeeld Nand Gys. “Je mag ervan uitgaan dat politiek Dessel moeite doet om deze meerderheid te breken. Maar een telefoontje hebben we nog niet gehad. Van niemand. Wij zullen alvast uitgaan van het sociale luik, we willen ook de zwakkeren inde maatschappij meenemen. En er komt een ernstige vergrijzing op ons af, daar moeten we nu aan werken.”

De andere tak van D’82 heet nu D&W (Dessel en Witgoor). Dirk Melis trekt hier de kar. Ook hij zweert alle voorakkoorden af. “Dat is in Dessel niet aan de orde. Met deze partij komen we op voor louter lokale belangen, al ben ik nationaal nog lid van Open VLD.” Het opkalefateren van de Witgoorse jeugdclub Scharnier (de bakermat van Graspop, nvdr) staat bovenaan het prioriteitenlijstje.

Naast de verkeerssituatie op de Desselse Markt en in de schoolbuurten. “Wij hebben zelf een studie hierrond betaald, dit kan met weinig geld opgelost worden. En nogal wat mensen zeggen me dat het best elk jaar verkiezingen zijn, dan worden de perkjes tenminste onderhouden.”

Meerderheid breken is inzet van de verkiezingen

Een ander geluid bij Michel Meeus (CD&V), die vóór Van Dijck burgemeester was. “Ik laat me vertellen dat er afspraken zijn met D&W. Dat lijkt me logisch, ik denk dat hun voorzitter rapper met een schepenzetel te paaien is dan wij. Want wij willen de meerderheid breken. Een coalitie lijkt veel gezonder, dat het met ons kan, zullen we zien. Wij gaan in elk geval voor dossiers als het afwerken van de schoolgebouwen en de kinderopvang. Dat ligt – terecht – heel gevoelig bij de mensen. En er moet dringend werk gemaakt worden van degelijke vergadermogelijkheden voor verenigingen. Niks groots, de tijd van de megalomane dingen is voorbij."

Jef Aerts

lees ook