Di Rupo spreekt Verenigde Naties toe in New York

Premier Di Rupo heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toegesproken in New York. Hij vroeg onder meer aandacht voor het conflict in het oosten van Congo, en hij kaartte ook de oorlog in Syrië aan. De humanitaire situatie moet prioriteit krijgen, zei hij, en president Assad moet vertrekken.

Het is de eerste keer dat Di Rupo het woord mocht nemen op het beroemde spreekgestoelte van de Verenigde Naties. Hij gaf de prioriteiten van de Belgische regering op internationaal vlak.

"Moorden, verkrachtingen en plunderingen ondraaglijk"

Di Rupo vestigde de aandacht op het conflict in het oosten van de Democratische Republiek Congo (DRC).

"De territoriale integriteit van Congo moet gerespecteerd worden", zei hij, een duidelijke sneer naar buurland Rwanda, hoewel hij dat land niet bij naam noemde.

De Congolese autoriteiten moedigde hij nogmaals aan inspanningen te doen om de rechtsstaat te garanderen. "De heropflakkering van het geweld tijdens de afgelopen maanden zijn een grote bron van bezorgdheid voor de Belgische regering, vooral vanwege de zware impact op de lokale bevolking", zei Di Rupo. "De moorden, verkrachtingen en plunderingen zijn totaal ondraaglijk".

"Ik denk dat Chinese en Russische autoriteiten zich hierachter kunnen scharen"

Daarna had Di Rupo het over Syrië. "Met de nodige nederigheid zeg ik aan de leden van de Veiligheidsraad: we mogen het menselijke lijden niet laten voortduren."

Hij gaf zijn volle steun aan de speciale VN-gezant voor Syrië Lakhdar Brahimi en vraagt dat de internationale gemeenschap een inspanning doet. De Syrische president Bashar al-Assad moet vertrekken, zei Di Rupo.

Hij opperde dat medisch personeel zijn werk moet kunnen doen in het land. "Ik denk dat zowel de Chinese als Russische autoriteiten zich hierachter kunnen scharen", voegde Di Rupo er fijntjes aan toe. China en Rusland hebben al meerdere malen hun veto gesteld in de VN-Veiligheidsraad tegen een interventie in Syrië.

Belgische antidiscriminatie- en holebiwetten

Di Rupo wou op de Algemene Vergadering duidelijk maken dat België een van de landen is die het verst staat wat betreft het garanderen van de rechtsstaat en het respect voor de mensenrechten. Hij wees op de antidiscriminatiewetten die in ons land bestaan en de gelijke rechten voor holebi's.

Op de 67e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties zijn meer dan 100 staatshoofden en regeringsleiders samen. Ze bespreken onder andere nucleaire veiligheid, regionale conflicten en ecologische en gezondheidskwesties.