Herstel van visbestand in Schelde kan jaren duren

De vervuiling in de Schelde kan op termijn leiden tot 7 à 10 ton dode vis. Het herstel van het visbestand kan jaren duren. De bron van de vervuiling is nog altijd niet gevonden. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij staat het wel vast dat die stroomopwaarts moet worden gezocht.

De kwaliteit van het Scheldewater in Oudenaarde is wel stilaan aan het verbeteren. Het vervuilde water heeft zich verplaatst. Daarom worden sluizen die de Gentse binnenstad moeten beschermen, dichtgehouden.

De bron van de vervuiling is nog altijd niet gevonden. Het staat wel vast dat het niet om een chemische lozing gaat, maar om organisch materiaal. Dat kan afkomstig zijn van een bedrijf of van een defect waterstation.

De Waalse minister van Milieu Philippe Henry (Ecolo) benadrukt dat niets erop wijst dat de vervuiling uit Wallonië komt. Volgens de Vlaamse Milieumaatschappij moet de bron van vervuiling wel stroomopwaarts gezocht worden. "Dat betekent ofwel in Wallonië, ofwel in Frankrijk", zegt woordvoerder Bart Van Besien.

Er is intussen al 3 ton dode vis uit het water gehaald. Op termijn kan dat 7 à 10 ton worden. "Een dergelijke grote en diverse vispopulatie weer opbouwen kan jaren duren", zegt Van Besien.

Bodemfauna

Ook Natuur en Bos zegt dat het jaren zal duren voor het visbestand in de Bovenschelde hersteld is na de massale sterfte. Duizenden vissen zijn dood, het gaat om voorn, brasem, snoek, karper, baars en de erg zeldzame rivierprik.

Het herstel hangt af van de aantasting van de bodemfauna. Natuur en Bos hoopt dat larven, eitjes en ongewervelde diertjes in de bodem kunnen overleven. Die zijn het voedsel van de jonge vissen.