Rode heeft zelf oproepingsbrieven verstuurd

De gemeente Sint-Genesius-Rode heeft toch oproepingsbrieven verstuurd, nadat de inwoners al eerder een brief hadden ontvangen van gouverneur Lode De Witte. Vlaams minister Geert Bourgeois (N-VA) had nochtans de beslissing van de gemeenteraad, om opnieuw brieven te versturen, vernietigd.

De omzendbrief Peeters zegt dat in de faciliteitengemeenten de oproepingsbrieven eerst in het Nederlands dienen verstuurd te woorden, waarna de Franstaligen een exemplaar in hun taal kunnen aanvragen.

In het verleden werd die regel door de Franstalige meerderheden in de faciliteitengemeenten al meermaals met de voeten getreden. Geert Bourgeois, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, anticipeerde een tiental dagen geleden door gouverneur Lode De Witte Nederlandstalige oproepingsbrieven te laten versturen.

De Franstaligen riepen daarop, vorige zaterdag, een extra gemeenteraad bijelkaar die besliste om eigen oproepingsbrieven te verspreiden. Bourgeois vernietigde die beslissing, maar de Franstaligen blijven toch volharden en hebben nu de oproepingsbrieven verstuurd.

lees ook