Woensdag 24 urenstaking bij het spoor

De twee grote vakbonden bij het spoor hebben beslist om op woensdag 3 oktober een 24 urenstaking te houden. Ultiem overleg op het kabinet van minister van Overheidsbedrijven Paul Magnette (PS) heeft niets opgeleverd.

Magnette wil een tweeledig spoorbedrijf, met enerzijds de vervoersmaatschappij NMBS (verantwoordelijk voor het reizigersvervoer) en anderzijds spoorwegnetbeheerder Infrabel. Nu is er hiernaast nog een derde maatschappij, de holding die alles moet samenhouden, maar dat lukt niet omdat de drie maatschappijen te veel naast elkaar werken.

De vakbonden vrezen dat de opsplitsing ten koste zal gaan van het personeel en de reizigers en willen terug naar één spoorbedrijf met één baas zoals vroeger.

"Het wordt steeds duidelijker dat de garanties voor alle spoorwerknemers, zoals in de regeringsverklaring opgenomen, in een duale structuur niet te verwezenlijken zijn", zeggen de vakbonden in een mededeling.

Ze betreuren ook dat tijdens de besprekingen nauwelijks werd gesproken over de redenen waarom een herstructurering nodig zou zijn, zoals een betere dienstverlening aan de klanten, betere stiptheid en betere communicatie.

"Gezien de gesprekken nu al maanden, zonder enig echt resultaat, aanslepen, hebben de nationale instanties van het gemeenschappelijk vakbondsfront geoordeeld dat de staking ingediend voor woensdag 3 oktober doorgaat", aldus ACOD Spoor en ACV-Transcom.

De 24-urenstaking gaat dinsdagavond in om 22 u en loopt zowel bij het reizigers- als goederenvervoer.

Magnette betreurt dat de spoorbonden zijn opgestapt van de onderhandelingstafel. Met zijn hervorming wil Magnette naar eigen zeggen juist een betere service leveren aan de reizigers. De minister zegt dat de reizigers en de economie de eerste slachtoffers worden van deze staking.