72.000 mensen vergeleken energieleveranciers

De voorbije twee weken hebben ongeveer 72.000 mensen deelgenomen aan de campagne "Gas-Elektriciteit: durf vergelijken" in hun gemeente. Hoeveel gezinnen ook effectief van energieleverancier zijn veranderd tijdens de campagne, wordt pas later bekend.

Volgens de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie, KMO, Middenstand en Energie heeft de campagne "Gas-Elektriciteit: durf vergelijken" haar doel niet gemist. De voorbije twee weken hebben immers 72.000 mensen deelgenomen aan de camapgne.

In bijna 500 van de 589 Belgische gemeenten konden burgers terecht om, op basis van hun afrekening, een simulatie te laten maken om het aanbod van de verscheidene energieleveranciers met elkaar te vergelijken. Dat moest leiden tot een bewustere keuze.

Hoeveel mensen of gezinnen aan de hand van die simulatie ook effectief van energieleverancier zijn veranderd, is nog niet duidelijk. Dat wordt wellicht pas bekend als de energieregulatoren over het nodige cijfermateriaal beschikken.

Op de websites van de energieregulatoren (VREG in Vlaanderen, CWaPE in Wallonië, Brugel in Brussel, red.) zijn, sinds het begin van de campagne op 17 september, bovendien ook de bezoekersaantallen sterk toegenomen.

De V-Test van VREG en Brusim, en de simulator van Brugel, telden allebei een verdrievoudiging van het gemiddeld aantal simulaties per dag. Ook de CWaPE zag de bezoekersaantallen op haar simulator zeer sterk stijgen.

Voor de campagne werden de voorbije twee weken, bovenop het gemeentepersoneel, meer dan 400 ambtenaren ingezet waarvan drie kwart van de FOD Economie. De overige ambtenaren kwamen van de RVA, het Belgisch Interventie en Restitutiebureau (BIRB), bpost en andere federale overheidsdiensten.