CD&V Mechelen trekt kaart van ouderen

Met meer dan 14.000 inwoners ouder dan 65 jaar wil CD&V Mechelen in haar stad de aandacht vestigen op een uitgebreid seniorenbeleid. Tijdens een persconferentie heeft de partij daar meer uitleg over gegeven. Mobiliteit, inclusie en kwaliteitsvol wonen zijn de belangrijkste actiepunten.

Voor CD&V Mechelen moeten openbare inrichtingen op toegankelijkheid en bereikbaarheid getoetst worden. Men wil bovendien straten veiliger maken door harder op te treden tegen gauwdieven en hinderlijk fietsgedrag.

De partij wil ook het isolement van ouderen doorbreken door hen meer te betrekken in de adviesraden, maar ook door het opzetten van een "seniorenwinkel", waar mensen met vragen terechtkunnen en waar ze naar bestaande diensten doorverwezen kunnen worden. "Projecten tegen vereenzaming moeten ondersteund worden, en de stad zou ook dementievriendelijker moeten worden," luidt het.

Op vlak van het woonzorgbeleid willen de christendemocraten ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen, maar ook omkadering bieden voor zij die hulp nodig hebben. De partij eist een snelle uitvoering van een bestaand woonplan voor het Hof van Egmont.

Volgens lijstduwer Inge Vervotte treuzelt de stad te hard en moeten er in Mechelen snel onder meer 280 kwaliteitsvolle flats in woonzorgcentra gerealiseerd worden. Ten slotte wil de partij nieuwe woonvormen zoals kangoeroewonen aanmoedigen. Daarbij wordt gedacht aan een woonbeleidsplan met aandacht voor specifieke eisen van ouderen.

De kieslijst van CD&V Mechelen telt 43 kandidaten en wordt getrokken door Walter Schroons (foto).

lees ook