Mobiliteit en onderwijs overheersen Antwerps Voka-debat

Op het Antwerpse kopstukkendebat van Voka - Kamer van Koophandel Antwerpen-Waasland zijn mobiliteit en onderwijs als de centrale verkiezingsthema's naar voren gekomen. Ook het ondernemerspubliek vroeg om de Antwerpse mobiliteitsknoop snel op te lossen. Het resultaat was een welles-nietesdiscussie over de haalbaarheid van kortetermijnoplossingen.

Open VLD-lijsttrekster Annemie Turtelboom lanceerde opnieuw haar voorstel om in afwachting van een totaaloplossing alvast te starten met de twee "bretellen": de A102 en de verbinding E17-Liefkenshoektunnel.

N-VA-voorzitter Bart De Wever en SP.A-schepen voor Onderwijs en Economie Robert Voorhamme (die burgemeester Patrick Janssens verving die afhaakte om persoonlijke redenen) verweten Turtelboom echter de Antwerpenaar iets voor te spiegelen en riepen op om te wachten op het plan-MER (milieueffectenrapport) van de Oosterweelverbinding.

"We hangen vast aan procedures zoals de MER en u mag niet laten uitschijnen dat andere oplossingen daar niet aan moeten voldoen", zei Voorhamme. "We moeten inderdaad niet doen alsof die procedures niet bestaan en we dus bij wijze van spreken morgen over een deel van de oplossing kunnen beschikken", vond ook De Wever. Ook het snel invoeren van een kilometerheffing (Groen) of een tolvrije Liefkenshoektunnel (VB) wuifden beide heren van de hand.

Het tekort aan technisch geschoold personeel bij de havenbedrijven willen alle partijen oplossen via het onderwijs. Filip Dewinter (Vlaams Belang) pleitte voor het verlagen van de leerplicht om jongeren sneller in bedrijven op te kunnen leiden. Voorhamme ziet meer heil in een in overleg met de bedrijfswereld geplande polytechnische school.

lees ook