Onderhandelingen bij Arcelor schieten op

Directie en vakbonden van ArcelorMittal hebben een kaderakkoord bereikt in verband met de plannen om de warme lijn in Luik definitief stop te zetten. Daarmee is Fase 1 van de wet-Renault afgesloten.

De partijen kwamen tot een akkoord na een hele dag onderhandelen. De afspraken zullen worden geconcretiseerd tijdens twee bijzondere ondernemingsraden, waarna ze moeten worden bekrachtigd door een raad van bestuur van ArcelorMittal.

Intussen gaan vanaf 3 oktober de gesprekken over het industriële plan en het sociale luik (fase 2) van start. De vakbonden en de directie willen die gesprekken afronden tegen 9 november.

Door de sluiting van de warme lijn verliezen 581 mensen hun baan. De onderhandelingen over de afhandeling van de sluiting hebben maanden aangesleept. Daarop dreigde de directie een geplande investering van 138 miljoen euro in de koude lijn in Luik te schrappen. Daardoor zouden nog eens 2.000 banen op de helling komen te staan.

Maar nu de gesprekken hervat zijn heeft de directie beloofd tijdens een tripartite ontmoeting - met de Waalse regering erbij - te bevestigen dat de investering in de koude lijn er komt.