Spaanse banksector heeft 59,3 miljard nodig

Uit een onafhankelijk onderzoek blijkt dat de Spaanse banken in totaal 59,3 miljard euro extra kapitaal nodig hebben. Op twee na blijken de meeste grote banken evenwel gezond te zijn.

Op vraag van de Spaanse regering heeft de Amerikaanse consultant Oliver Wyman een doorlichting gemaakt van de banksector in het land. 

In totaal zou er volgens de studie 59,3 miljard euro nodig zijn om de Spaanse bankensector te stabiliseren. Dat is iets onder het cijfer van 60 miljard dat de centrale bank eerder had geschat.

Eerst het goede nieuws: van de vijf grootste banken zouden er  vier voldoende buffers bezitten. Het gaat dan om de grootbanken Santander, BBVA, de spaarbank La Caixa en Banco Sabadell (met CAM).

Wel zou Bankia, de vierde bank in Spanje, in het slechtste scenario van de stresstest 24,7 miljard euro extra kapitaal moeten hebben. Dat is iets meer dan was verwacht.

Banco Popular, de 6e bank die erg diep in de vastgoedzeepbel is gestapt, zou nog eens 3,22 miljard euro moeten vinden. Dat is meer dan verwacht.

Het zijn vooral echter de kleinere banken en spaarkassen die hun kapitaalbuffers moeten versterken. Het gaat dan om CatalunyaCaixa (10,8  miljard), Novagalicia (7,2  miljard) en Banco  de Valencia (3,4 miljard) die alledrie zijn overgenomen door de overheid. Daarnaast moeten ook Banco Mare Nostrum (2,2 miljard) en Ibercaja, Caja 3 en Liberbank (samen 2,1 miljard) moeten vinden. 

Volgens de Spaanse regering zou het land ongeveer 40 miljard euro vragen aan de Europese Unie. Die had beloofd om de Spaanse banken tot maximaal 100 miljard euro noodkredieten te geven.

Gezondheidsbulletin van de Spaanse banken

De problemen van de Spaanse banken zijn te wijten aan de vastgoedzeepbel waardoor ze met 184 miljard euro dubieuze kredieten zitten. Vaak zijn dat hypotheken, maar er zijn ook leningen bij voor vaak overdreven investeringen infrastructuur voor de regionale overheden.

Daarnaast is de Spaanse bankensector ook erg versnipperd met tal van kleine regionale banken en spaarkassen met onvoldoende middelen. Grotere banken met internationale ervaring en activiteiten zoals Santander en BBVA beschikken dan weer over stevige buffers en activa in het buitenland.

En van wie komt dat geld?

Enkele maanden geleden heeft de Europese Unie besloten om een kredietlijn van maximaal 100 miljard euro toe te kennen aan de noodlijdende Spaanse banken. Het hangt van deze studie af wie geld gaat krijgen en hoeveel. In ruil zouden die banken wel stevig hun huishouden op orde moeten brengen.

Daarnaast heeft de Spaanse overheid in 2009 een speciaal fonds voor de banken opgericht, het FROB (Fondo de Reestructuracion Ordenada Bancaria). Dat fonds beschikt over 99 miljard euro en leidt de reorganisering van de banken, onder meer door overnames en verkoop van zo goed als failliete instellingen (zoals CAM) en de gedwongen fusies tussen te kleine regionale spaarkassen (cajas).