Stap in richting taks financiële transacties

Frankrijk en Duitsland hebben bij de Europese Commissie een formeel verzoek ingediend om tot een taks op financiële transacties te komen met de lidstaten van de Europese Unie die daartoe bereid zijn.

De Commissie heeft al een voorstel voor de invoering van een taks op financiële transacties op tafel gelegd, maar voor het zomerreces bleek dat daarover geen unanimiteit bestaat onder de 27 lidstaten. Onder meer Groot-Brittannië en Zweden gingen dwars liggen.

Sindsdien beraden de voorstanders van de taks zich over de lancering van een "versterkte samenwerking", een Europese procedure die het mogelijk maakt om de unanimiteitsregel te omzeilen en het voorstel te realiseren met de lidstaten die ervoor gewonnen zijn.

Om een versterkte samenwerking mogelijk te maken, moeten minstens negen lidstaten een verzoek aan de Commissie richten. De Franse en Duitse ministers van Financiën hebben nu de spits afgebeten met een brief aan bevoegd eurocommissaris Algirdas Semeta.

"De Europese Commissie steunt de inspanningen van lidstaten om van de taks op financiële transacties een realiteit te maken op het niveau van de Unie. Zelfs indien ze wordt uitgevoerd in een beperkt aantal lidstaten zal deze taks reële voordelen bieden", zo reageerde Semeta.

Hij lanceerde meteen een oproep aan andere geïnteresseerde lidstaten om het Frans-Duitse voorbeeld "zo snel mogelijk" te volgen. Ook België heeft zich steeds voorstander getoond van een versterkte samenwerking. Ons land zal zich spoedig aansluiten bij het initiatief, zo is te horen op het kabinet van minister van Financiën Steven Vanackere.