Steun voor game-ontwikkelaars in Vlaanderen

De Vlaamse regering trekt 750.000 euro uit om de productie van games in Vlaanderen aan te moedigen. Binnen het Vlaams Audiovisueel Fonds zal het Gamefonds worden opgericht, waar steunaanvragen kunnen worden ingediend.

Het Gamefonds, dat opgericht wordt naar analogie met het Mediafonds, zal financiële steun bieden aan de ontwikkelaars van games. Dat werd vandaag beslist op de ministerraad.

"Het kan zowel gaan om educatieve als om entertainende spelletjes", is te horen op het kabinet van minister van Media Ingrid Lieten, die samen met minister van Onderwijs Pascal Smet het initiatief nam.

Het einddoel van het Gamefonds is een "performante game-industrie in Vlaanderen", klinkt het. In de loop van volgende week wordt meer informatie gegeven over de werking van het fonds.