Van een oranje stoel naar een oranje zetel?

De inwoners van Tienen hebben misschien al een oranje stoel opgemerkt, die hier en daar in het straatbeeld opduikt. Wie of wat? Het bleef onduidelijk. Het blijkt nu de stoel van CD&V-kandidate An Buccauw te zijn.

De stoel duikt telkens op op een andere locatie in Tienen: zowel in het centrum als in een van de deelgemeenten. Wie de stoel er neerpootte, bleef onduidelijk, maar dat het deel uitmaakt van een verkiezingscampagne, kan geen verrassing zijn. 

De stoel blijkt nu deel uit te maken van de campagne van An Buccauw, 23e op de CD&V-lijst in Tienen. “Hoewel ik in principe niet op een verkiesbare plaats op de lijst sta, was ik niet van plan om slechts als lijstvulsel aan de verkiezingen deel te nemen", legt Buccauw uit.

"Als jonge vrouw en nieuwkomer in de politiek is het niet eenvoudig om je plaats af te dwingen, en daarom wou ik er de aandacht op vestigen dat ook jonge en nieuwe mensen opkomen voor een zetel.”

En zo was het idee om een Oranje stoel of zetel in de kijker te plaatsen geboren, vertelt Buccauw. “Het is niet evident om met beperkte middelen een campagne te voeren. Daarom komt het er vaak op aan om met weinig middelen efficiënt en origineel uit de hoek te komen. Precies ook hoe de stad volgens mij te werk zou moeten gaan.”

Ze heeft naar eigen zeggen nog wel andere ideeën om Tienen positief in de kijker te zetten. "En die zou ik graag uitwerken, ongeacht de uitslag van 14 oktober. Maar ik hoop uiteraard dat Tienen mij de kans zal geven daar ook vanuit de gemeenteraad aan mee te helpen werken.”

lees ook