Bemannen stem- en telbureaus andermaal moeilijke opdracht

Ook dit jaar verloopt de zoektocht naar bijzitters en voorzitters stroef. Om de verkiezingen in goede banen te leiden, zijn ongeveer 71.000 kandidaten nodig om de kies- en telbureau's te bemannen. Dat heeft De Standaard gemeld.

Op 14 oktober moeten 357 hoofdbureaus, 9.412 stembureaus en 2.144 telbureaus bemand worden. Hiervoor zijn ongeveer 71.000 kandidaten nodig.

Vele aangeschreven kandidaten reageren echter niet op de oproepingsbrieven of op de aanmaningsbrieven. Vele anderen laten zich verontschuldigen met een wettige reden, bv. omwille van professionele verplichtingen.

Het kiesdecreet schrijft voor dat de voorkeur moet gegeven worden aan magistraten, advocaten, leerkrachten, ... waardoor men steeds dient terug te vallen op dezelfde kandidaten.

Het blijft voorlopig vooral moeilijk om voldoende bijzitters te vinden, ondanks een verscherping van de houding van het parket tegen de afwezigen. Dat is niet het geval in Antwerpen, waar het hoofdkantonbureau zo goed als alle bijzitters al heeft gevonden en enkel nog op zoek is naar enkele voorzitters. Het kanton dankt dat aan de uitgebreide lijst van kandidaten én de harde aanpak van procureur Herman Dams.

In andere gemeenten treedt men minder proactief op en rekent men op de burgerzin van vrijwilligers om de bureaus te bemannen.  Zo hebben zelfs een aantal Limburgse gemeenten al het initiatief genomen om geschenkbonnen of flessen schuimwijn aan te bieden aan wie wordt opgeroepen, bovenop het presentiegeld van 25 euro, een broodjeslunch en frisdrank.

lees ook