Betoging tegen racisme in Antwerpen

In Antwerpen hebben ruim 300 mensen vanmiddag betoogd tegen discriminatie en racisme. Onder hen waren er politici, en ook migranten uit zwart en Noord-Afrika.

Die laatsten zijn vaker werkloos dan Vlamingen. Volgens de organisatoren is dat onder meer omdat werkgevers bevooroordeeld zijn en het is nog altijd nodig om hier tegen op straat te komen, zegt de organisatie "Hand in Hand".

De organisatoren willen dat de nieuwe gemeentebesturen meer werknemers van vreemde afkomst in dienst nemen. Ze vragen dat de gemeenten streefcijfers opstellen, zodat de samenstelling van hun personeel die van de bevolking weerspiegelt.