Proces tegen ex-butler paus dinsdag voortgezet

In Vaticaanstad zit de eerste dag erop van het proces tegen Paolo Gabriele, de voormalige butler van de paus. De rechter gaat de zaak splitsen, wat betekent dat er een apart proces komt tegen de informaticus die ook terechtstaat. Tot nu heeft de rechter 1 getuige opgeroepen, de privé-secretaris van de paus.

De butler wordt ervan beschuldigd dat hij tientallen vertrouwelijke documenten uit het Vaticaan heeft doorgespeeld aan de pers. Gabriele (zie kleine foto), een 46-jarige leek en vader van drie kinderen, heeft de feiten bekend. Hij ontvreemdde en kopieerde de documenten, naar eigen zeggen om "het kwaad en de corruptie binnen de kerk" aan het licht brengen. De journalist aan wie hij de documenten gaf, verwerke ze in een omstreden boek.

De meest explosieve brief in het boek is van de hand van de voormalige tweede man binnen de pauselijke administratie. Die smeekte de kerkvorst om niet te worden overgeplaatst. De man had een zaak van vermeende corruptie bij het toewijzen van aankoopcontracten publiek gemaakt.

Gabriele ziet zichzelf als klokkenluider en viseerde niet zozeer de paus als wel ander personeel van het Vaticaan dat zich schuldig zou maken aan corruptie en belangenverstrengeling.

De butler heeft de paus om gratie gevraagd en de kans is groot dat hij die, bij een veroordeling, ook zal krijgen. Als Gabriel toch naar de cel wordt gestuurd, dan zal het een Italiaanse zijn want het Vaticaan heeft geen eigen gevangenis. Hij riskeert tot 8 jaar cel. Zijn medeplichtige, de computertechnicus, riskeert een jaar cel.

Het proces vindt plaats achter gesloten deuren in de rechtszaal van het Vaticaan, in een palazzo binnen de muren van de Heilige Stoel. Dinsdag wordt het proces tegen de pauselijke butler voortgezet.

Vermoed wordt dat het Vaticaan de zaak zo snel mogelijk zal willen afronden om de aandacht niet af te leiden van de bisschoppensynode die op 7 oktober begint. De rechtzaak wordt algemeen gezien als een grote blamage op het blazoen van Benedictus XVI. Het gaat dan ook om het grootste veiligheidslek in de recente geschiedenis van het Vaticaan.