Waterwerken in Heffen stil door asbestgevaar

Burgemeester Bart Somers (Open VLD) van Mechelen heeft de werkzaamheden aan de ondergrondse waterleidingen in Heffen laten stilleggen. Die leidingen zijn nog van asbest en volgens Somers verlopen de werkzaamheden niet volgens het boekje. De watermaatschappij ontkent dat.

Dat de leidingen nog van asbest zijn, is niet gevaarlijk op zich. Maar als er stofdeeltjes vrijkomen en iemand de stof inademt, kan dat de longen zwaar aantasten. Het kan ook leiden tot mesothelioom, een zeldzame vorm van kanker aan het longvlies.

"Onze veiligheidsadviseur heeft vastgesteld dat de manier waarop met die leidingen omgesprongen wordt, onverantwoord is en tegen de wetgeving indruist", zegt Somers. "Hij heeft daarover ook een proces-verbaal opgemaakt."

"Er zijn een aantal breuken vastgesteld. Men slaat gewoon een stuk uit die asbestleidingen. Op dat moment creëer je wel een echt risico en komen asbeststoffen vrij in de lucht."

Somers wil ook dat de watermaatschappij de asbestleidingen stelselmatig vervangt door andere. Maar volgens de watermaatschappij Pidpa vormen de leidingen geen gevaar en wordt er wel zorgvuldig gewerkt.

"Je moet een groot verschil moet maken tussen droge en natte asbest", zegt Alain Tseyen van Pidpa. "Bij droge asbest heb je een groot risico dat vezels in de lucht komen, en zoals u weet is asbest gevaarlijk bij inademing. Bij natte asbest bestaat het risico niet dat die vezels in de lucht komen en kan je dus op een andere manier werken. Dat hebben wij gedaan, volgens de regels van de kunst."

Maandagmorgen zit de burgemeester samen met de betrokken partijen.