"Leugen dat CD&V voorakkoorden tegen N-VA sluit"

CD&V-voorzitter Wouter Beke is van mening dat de pre-electorale gesprekken van zijn partij geen afbreuk doen aan de stem van de kiezer. Voor Beke bewijzen die gesprekken dat partijen het niet enkel tegen elkaar opnemen, maar ook bereid zijn samen te werken.

In "De zevende dag" reageert Beke op de uitlatingen van Etienne Schouppe (CD&V) eerder deze week. Deze laatste verklaarde dat in 9 van de 10 Vlaamse gemeenten al een voorakkoord zou bestaan over wie de gemeente na de verkiezingen zal besturen. Dat die voorakkoorden tegen de N-VA zouden worden gesloten, schildert Beke af als een "manifeste leugen". "Wij praten met alle partijen, ook met de N-VA", zegt hij. Hij wijst erop dat het net de nationale partijleiding van de N-VA was die, ondanks goede plaatselijke samenwerkingen, zo goed als alle kartels heeft opgeblazen.

Beke verduidelijkt dat Schouppe bedoelde dat "hij denkt dat in 90% van de Vlaamse gemeenten mensen van verschillende partijen al met elkaar hebben gepraat". Die gesprekken geven volgens Beke blijk van een vooruitzienende blik, waarbij men probeert te anticiperen op  mogelijke verkiezingsuitslagen. Beke vergelijkt de gesprekken met een student die een stage loopt bij een bedrijf en  -indien de student slaagt voor zijn eindexamen- mogelijk in dienst kan treden in het bedrijf. Het valt, volgens Beke, af te wachten of elke partij zal slagen voor het examen op 14 oktober.

lees ook