Actiev en CD&V gaan voor sjerp in Vorselaar

In Vorselaar is Lieven Janssens van de partij Actiev kandidaat om zichzelf als burgemeester op te volgen. Ludo Adriaenssen van coalitiepartner CD&V wil ook burgemeester worden. Beide partijen haalden in 2006 evenveel zetels.

Met ongeveer 7.500 inwoners is Vorselaar de op één na kleinste gemeente van de provincie Antwerpen. Na de verkiezingen in 2006 werd Janssens op de lijst van de destijds nieuwe partij Actiev als 28-jarige verkozen tot burgemeester. Daarmee was hij de jongste burgemeester van de provincie Antwerpen.

Janssens gaat op de lijst van Actiev OCMW-voorzitter Mizel Gebruers en schepen Paul Laeremans vooraf. Gewezen burgemeester Eddy Steijnen (destijds CD&V) duwt de lijst. Janssens wil na de verkiezingen zijn beleid voortzetten. Dat beleid legt de nadruk op het verwerven van subsidies voor de gemeente enerzijds en intergemeentelijke samenwerking anderzijds. Vanuit het Europees programma voor plattelandsontwikkeling Leader is er 3,5 miljoen euro naar onze regio gevloeid, aldus Janssens.

Janssens wil ook een vervolg aan het beleid van intergemeentelijke samenwerking, dat ondermeer tot extra busdiensten en initiatieven op het vlak van cultureel erfgoed heeft geleid.

De voorbije jaren is er in Vorselaar geïnvesteerd in een evenementenzaal, serviceflats (samen met een lokaal dienstencentrum) en de heraanleg van de pleinen (met hulp van de subsidies). Janssens kondigt met een uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang een nieuw project aan. Via een aanbouw aan Kinderclub De Regenboog zullen er minstens 24 plaatsen bij komen, aldus de burgemeester.

Vorselaar financieel gezond houden

Voor CD&V trekt schepen van Financiën Ludo Adriaenssen de lijst. Hij wijst erop dat Actiev in 2006 weliswaar meer stemmen haalde dan CD&V, maar dat hij meer voorkeurstemmen in de wacht sleepte dan Janssens.

“Maar ik sta achter het democratische principe dat de grootste partij de burgemeester levert”, aldus Adriaenssen, die eraan toevoegt dat hij klaar staat om de leiding te nemen. Hij kiest voor een bestuur met twee partijen zoals momenteel. “Een coalitie tegen Actiev maak ik niet”.

Adriaenssen wil Vorselaar financieel gezond houden. Hij wijst erop dat de gemeente een positief saldo heeft, een gemiddelde belastingsgraad (een aantal “pestbelastingen” en de belasting op studentenkoten werden afgeschaft) en een schuldgraad van minder dan 1 procent. Met dat laatste zitten we in de top-vijf, aldus de lijsttrekker van CD&V.

Adriaenssen benadrukt dat hij ook niet wil lenen voor het nieuw gebouw voor buitenschoolse kinderopvang, de topprioriteit van zijn partij. “De volgende zes jaar kunnen we vijf tot zes miljoen euro investeren zonder te lenen”. CD&V wil in haar beleid voor Vorselaar inzetten op de jeugd.

Op de tweede plaats van de CD&V-lijst staat gemeenteraadslid Mia Mesens. Plaats drie is voor schepen Luc Lauwereys. Op de lijstduwersplaats staat Simon Dens, die ook schepen is.

N-VA nieuwe speler in de gemeente

Nieuw ten opzichte van de verkiezingen in 2006 is de N-VA, waarvan de Vorselaarse afdeling enkele maanden geleden werd opgericht. Drijvende kracht was leraar Davy Van Hemelen, die op 14 oktober de lijst trekt.

De N-VA wil graag meebesturen met één van de huidige coalitiepartners, maar Van Hemelen ambieert niet direct het burgemeesterschap. Over het aantal zetels waarop de partij mikt, spreekt Van Hemelen zich niet uit. Volgens hem heeft de N-VA realistische verwachtingen voor de verkiezingen. “We hebben een sterke en populaire burgemeester en er zijn niet echt grote problemen. Er zijn heel wat goede zaken gerealiseerd, maar veel zaken kunnen beter”.

Van Hemelen geeft het voorbeeld van de uitbating van de cafetaria in het gemeentelijk sportcomplex, die is uitbesteed. “Die cafetaria staat al een hele tijd leeg, terwijl het een trekpleister voor de bevolking zou moeten zijn”. Voorts is de evenementenzaal te duur voor kleine verenigingen, aldus de lijsttrekker. “De dienstverlening voor de burger schiet te kort. De zaal moet ten dienste staan van de bevolking. Winstmaximalisatie mag niet het doel zijn”.

Een andere klacht betreft de uitvoering van openbare werken. “Een ramp”, aldus Van Hemelen. Volgens hem worden heel wat zaken niet goed opgevolgd. Voorts is de N-VA voorstander van inspraakavonden voor de inwoners.

De partij heeft met 13 kandidaten geen volledige lijst ingediend. ”In principe is het geen probleem om 19 mensen op de lijst te zetten, maar we willen niet aan lijstvulling doen en verkiezen mensen die er echt voor gaan”, aldus Van Hemelen.

Hij trekt de lijst voor Christine Otten (uitbaatster van een winkel) en Willem Van Den Eynde (student). Lijstduwer is Jos Bakelants, die in de huidige legislatuur in de gemeenteraad zit voor AMA (Alles Moet Anders) en in 2006 op zijn eentje tien procent van de stemmen in Vorselaar behaalde.

Open VLD: enkel gemotiveerde kandidaten

Open VLD biedt zich op 14 oktober maar met negen kandidaten aan. “We hebben ervoor gekozen enkel bestuursleden, gemotiveerde kandidaten op de lijst te zetten. Een bewuste en eerlijke keuze”, aldus plaatselijk Open VLD-voorzitter en lijsttrekker Kristoff Van de Pol.

De partij behaalde in 2006 vier zetels in kartel met het EGB van voormalig burgemeester Daniël Claes. Vermits die nu met pensioen is, is er ook geen kartel meer. Naast Claes is de partij in Vorselaar ook kopstuk Ann De Cnodder (lijsttrekker in 2006) kwijt na haar verhuizing. Daarom houdt Van de Pol er rekening mee dat het resultaat van Open VLD minder zal zijn dan in 2006.

Open VLD wil een financieel gezond beleid op maat van de gemeente, aldus de lijsttrekker. Hij wil geen prestigeprojecten meer, verwijzend naar de bouw van de evenementenzaal en de serviceflats annex dienstencentrum. “Over de jaarlijkse exploitatiekosten daarvan krijgen we geen duidelijk antwoord”. Met de uitbreiding van de buitenschoolse kinderopvang heeft de partij geen probleem, maar ze pleit voor realisme bij de dorpskernvernieuwing. Voor het overige pleit ze voor veilige en goed onderhouden fiets- en voetpaden.

Op plaats twee van de lijst staat Linda Verberckmoes (directrice van het rusthuis). Plaats drie is voor Dirk Jacobs, bekend van het verenigingsleven. Lijstduwer is ex-schepen en gemeenteraadslid Tjén Mariën.

Behoudt SP.A twee zetels?

De SP.A heeft twee zetels in Vorselaar. Lijsttrekker Jan Dhanis gokt op een status-quo voor zijn partij op 14 oktober. Hij hoopt dat nieuwkomer N-VA eerder stemmen zal halen bij CD&V en Open VLD en dat zijn partij haar traditioneel kiezerspubliek kan behouden. De campagne sterkt hem daarin. “We merken geen uitgesproken negatieve houding tegenover ons”. Dhanis geeft wel toe dat anderen binnen de partij vrezen dat de tweede zetel van de SP.A een strijdzetel wordt.

Topprioriteit voor de SP.A is de kinderopvang, die volgens Dhanis in Vorselaar minstens in capaciteit moet verdubbelen. De Regenboog uitbreiden met 24 plaatsen is volgens Dhanis te weinig omdat er nu regelmatig wachtlijsten zijn van 40 tot 45 kinderen. “Eind vorig jaar hebben we alle partijen voorgesteld te beginnen met een onderzoek naar de behoeften, maar daar is nog niet mee begonnen”. Dhanis vreest dat de kinderopvang het slachtoffer is geworden van het strikte budgettaire beleid in de gemeente.

Dhanis benadrukt ook het belang van een aantal sociale aspecten. Zo stelt hij een reeks maatregelen voor om de energiefactuur te verlichten. Voorts wil de SP.A dat de discussie wordt gevoerd over het mobiliteitsplan uit 2008, waar volgens Dhanis destijds veel weerstand tegen was. "Maar de meerderheid blokt die discussie af". Dhanis stelt een bespreking voor in een breed forum, waarna beslissingen moeten worden genomen.

Hij trekt de lijst voor zijn collega-gemeenteraadslid Linda Boonen en OCMW-raadslid Fred Claes. Robin Verboven, voorzitter van SP.A-Vorselaar, duwt de lijst.

Peter Simoens

lees ook