Van Quickenborne geen kandidaat-voorzitter Open VLD

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is geen kandidaat om Alexander De Croo op te volgen als partijvoorzitter. Dat zei hij tijdens een verkiezingsdebat in "De zevende dag". Samen met Stefaan De Clerck (CD&V), Michèle Hostekint (SP.A) en Jean-Marie Dedecker (LDD) besprak hij het belang van het burgemeesterschap

In het debat geven de vier kopstukken aan dat het burgemeesterschap de ultieme functie is om iets te kunnen betekenen voor de burger. Zij streven om dezelfde reden het burgemeesterschap na: zichtbaar en onmiddellijk kunnen doorwegen op het beleid van een stad, in dicht en voortdurend contact met de burgers.

De Clerck spreekt zelfs van "de job van de toekomst". Dedecker, die naar eigen zeggen om persoonlijke redenen en uit onvrede met de "frauduleuze praktijken in Oostende" verhuisde naar Middelkerke, wil het burgemeesterschap aangrijpen om de achterstand van Middelkerke weg te werken.

"Geen voorakkoord in Kortrijk"

Het federaal mandaat van minister van Pensioenen Van Quickenborne, die ook het kortetermijneffect van burgemeesterbeslissingen aanlokkelijk vindt, riep eerder al vragen op over de volharding van politici en mogelijke cumul tussen het burgemeesterschap, een parlementsmandaat en mandaat als partijvoorzitter.

Stefaan De Clerck, die eerder het burgemeesterschap in Kortrijk doorsluisde voor het mandaat van minister van Justitie, is duidelijk: "zelfs als de partij mij vraagt een federaal mandaat op te nemen, kies ik resoluut voor de stad".

Ook Van Quickenborne spreekt klare taal: "ik ben geen kandidaat voor de verkiezingen van partijvoorzitter". Hostekint vindt de combinatie parlementslid/burgemeester interessant, omdat de werkzaamheden in het Vlaams Parlement belangrijk kunnen zijn voor de stad. Dedecker ziet geen graten in het combineren van functies: "als ik burgemeester word, zal ik parlementslid en partijvoorzitter blijven".

Wat betreft de voorakkoorden, maken de kopstukken een onderscheid tussen "verkennende gesprekken" en "ondertekende akkoorden". Dedecker haalt zwaar uit naar de SP.A in Oostende: "daar ondertekenden de coalitiepartners een voorakkoord voor 12 jaar". De Clerck en Van Quickenborne benadrukken dat in Kortrijk geen voorakkoord bestaat, in tegenstelling tot andere West-Vlaamse gemeenten. Wel laten beiden voorzichtig blijken samen te willen werken.

Geslaagde verkiezingen

Wanneer beschouwen de kopstukken de verkiezingen als geslaagd? Voor Van Quickenborne is het belangrijk, en hij gelooft er ook steevast in, dat zijn partij het beter doet dan in de recente peilingen. De Clerck geeft toe dat zijn partij voor een moeilijke opdracht staat, maar vertrouwt erop dat CD&V 150 burgemeesters zal leveren. Hostekint hoopt dat de SP.A op zoveel mogelijk plaatsen zal kunnen doorwegen en voor Dedecker zijn de verkiezingen geslaagd als hij burgemeester wordt in Middelkerke.

lees ook