2013 wordt zesde recessiejaar op rij voor Athene

Volgend jaar zou de Griekse economie nog eens met 3,8% inkrimpen. Het wordt dan het zesde opeenvolgende jaar dat het land in een recessie zit. Dit jaar zou de economie met 6,5% achteruit boeren.

De cijfers komen uit de begroting die de Griekse regering heeft voorgelegd aan het parlement. Dat moet in december over die begroting stemmen.

Dit jaar zou het begrotingstekort nog 6,6% van het bruto binnenlands product bedragen. Volgend jaar zou dat moeten teruggedrongen worden tot 4,2%. In totaal staan er voor 13,5 miljard besparingen en nieuwe belastingen gepland.

De regering in Athene onderhandelt over die begroting met de "trojka", de experts van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank en het Internationaal Muntfonds. Die moeten beslissen of Griekenland nu aanspraak kan maken op een nieuwe schijf van 35 miljard euro internationale noodhulp.

Premier Antonis Samaras (foto) geeft toe dat het nog harde tijden zullen worden voor de Grieken. Volgens hem toont de begroting evenwel dat het zijn regering ernst is met de besparingen en komt het er nu vooral op aan om de geloofwaardigheid van zijn land in het buitenland te herstellen.

De voorbije weken is er in Athene en in andere steden massaal protest geweest tegen de besparingen.