Aantal buitenlandse studenten stijgt fors

Het aantal buitenlandse studenten aan de Vlaamse universiteiten is de voorbije vier jaar fors gestegen. In het academiejaar 2008-2009 waren er 8.205 studenten uit het buitenland, vorig jaar waren er 12.220, een stijging met bijna de helft.

In totaal maken de buitenlanders 12 procent uit van de studentenbevolking. Dit jaar wordt er een verdere stijging verwacht. Aan de universiteit van Gent zijn er al 15 procent inschrijvingen van buitenlandse studenten meer dan vorig jaar en in Leuven bedraagt de stijging 11 procent.

Elk jaar komen er ook zo'n 400 studenten uit ontwikkelingslanden met een beurs naar Vlaanderen. Het gaat om studenten uit ontwikkelingslanden die hier een opleiding volgen die relevant is voor de ontwikkeling van hun land.